4. Jacobus Prudon


Portret van Jacobus Johannes Prudon

Door Mario Prudon

Jacobus Johannes Prudon, zoon van Laurentius Prudon en Theodora Meussen, geb. Nijmegen 4 apr 1835, schoenmakersknecht, schoen­maker, schoenenhandelaar, ovl. Nijmegen in de Lange Burchtstraat op 14 aug 1912 om 18.30 uur, huw. Nijmegen 30 jul 1857, kerk.huw. Nijmegen in de Broerskerk op 3 aug 1857 Johanna Josepha Cuypers, dochter van Joannes Cuypers en Maria van den Broek, geb. Maastricht 31 dec 1828 om 20.00 uur, zonder beroep, ovl. Nijmegen aan de Grotestraat. Johanna overleed aan ‘verval van krachten’ op 5 mei 1910 om 05.00 uur, begr. Nijmegen op de begraafplaats aan de Daalseweg, in grafnummer 24, op 7 mei 1910 (bron: begraafboek Daalseweg 1909-1911).
In 1854 werd Jacobus Johannes ingeschreven voor de Nationale Militie. Bij zijn inschrijving had hij een lengte van 1,53 meter. Hij had een ovaal aangezicht, een hoog voorhoofd, donkerbruine ogen, een kleine neus, een gewone mond, een ronde kin en donkerbruine haren en wenkbrauwen. Hij was pokdalig. En hij woonde nog bij zijn moeder. Hij verzorgde zelf de inschrijving en gaf aan schoenmakersleerling te zijn. Hij werd finaal vrijgesteld van de dienst omdat twee broers van hem al gepasporteerd waren.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Serie Delen, inv.nr. 9218, Inschrijvingsregister en Alfabetische Lijst van 1854)


Op 30 mei 1860 werd Jacobus Johannes ingeschreven in het register voor de Dienstdoende Schutterij in Nijmegen. Hij was toen al getrouwd en vader van 2 kinderen. Zijn lengte was toen 1,735 meter. In 6 jaar tijd was hij dus nog ruim 20 centimeter gegroeid. Het gezin woonde in Striekstraat.


(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Serie Delen, inv.nr. 9298, Inschrijvingsregister voor de Dienstdoende Schutterij in de gemeente Nijmegen, dienstjaar 1860)Jacobus Johannes Prudon en Johanna Josepha Cuypers

De foto van Jacobus is gemaakt door Wilhelm Adam Moonen, fotograaf te Arnhem, geb. ald. 17 februari 1868, ovl. ald. 1 september 1910. De foto van Johanna is vervaardigd door Mathias Robert Ziegler, fotograaf te Nijmegen in 1883-1884. Hij werd geboren in Keulen op 29 december 1863 en overleed in Den Haag op 12 september 1931.


Op 2 maart 1868 werd in het Café-Restaurant aan het Valkhof te Nijmegen door notaris Robbers overgegaan tot de veiling van een tweetal huizen. Het tweede perceel betrof een huis en erf in de Vleeschhouwerstraat in Nijmegen. Dat huis was eigendom van Elisabeth Koekenberg
, de weduwe en de kinderen van Johannes Bernardus Erkens. Johannes was drie keer getrouwd en had uit zijn eerste twee huwelijken kinderen die in het Rooms Katholieke Weeshuis waren opgenomen. De twee kinderen uit het eerste huwelijk werden vertegenwoordigd door Johannes Vincentius Riveaux, oud-ontvanger der gemeente­belasting van Nijmegen. De twee kinderen uit het tweede huwelijk werden vertegenwoordigd door Johannes Leeseman en Willem Leeseman, beide landbouwers, wonende te Nijmegen, de eerste als voogd en de tweede genoemde als toeziende voogd over de beide minderjarige kinderen.

De koop van het huis en erf aan de Vleeschhouwerstraat werd ingezet door Willem Leeseman op ƒ 630,00. Hij stelde gelijk 25 hogen, ofwel ƒ 75,00, zodat de totale eerste inzet ƒ 705,00 bedroeg.

Twee weken later kwam het in hetzelfde Café-Restaurant tot de toeslag. Vóór de afslag stelde Matthias Roos, timmerman te Nijmegen, nog tien hogen ofwel ƒ 30,00. Daarna werd het perceel met een hoger bedrag aangehangen, en werd er gemijnd door Johannes Teunissen, meester metselaar te Nijmegen, met de som van ƒ 20,00, waarmee het totaalbedrag uitkwam op ƒ 755,00.

Johannes Teunissen verklaarde te hebben gehandeld en afgemijnd voor Jacobus Prudon, schoenmaker, die vervolgens verklaarde de handeling van Teunissen goed te keuren en het huis en erf op de hem bekende voorwaarden in koop aan te nemen.

Jacobus zou het perceel dadelijk na de toeslag kunnen aanvaarden, met de mondelinge huur ad tachtig cent per week van de bovenwoning, verhuurd aan ene Jansen. Die huur zou hij voor eigen rekening naar plaatselijk gebruik moeten opkondigen als hij die niet wenste te continueren met de toenmalige huurder.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris C.H. Robbers (1856-1871), bladnummer 111349, aktenummer 49 van 2 maart 1868 en aktenummer 68 van 16 maart 1868)


Op 1 augustus 1868 leende Jacobus ƒ 600 van de meester kleermaker Wilhelmus Gerhardus Mali
, tegen 5% rente. Als onderpand verbond hij zijn huis en erf in de Vleeschhouwerstraat.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris C.H. Robbers (1856-1871), bladnummer 111464, aktenummer 204 van 1 augustus 1868)


In het Register der Patenten werd op 22 september 1881 genoteerd dat Jacobus voor driekwart jaar patentbelasting moest betalen, zijnde ƒ 0,67. Hij werd vermeld als winkelier in schoenen.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Rubriek Belastingen, 3.22 Patenten, inv.nr. 013 D)


Op 5 november 1881 vervoegde Jacobus zich bij notaris Courbois. Hij gaf hem te kennen dat hij aan de voerman Petrus Janssen
, ook wonende te Nijmegen, zijn huis en erf in de Vleeschhouwerstraat had verkocht voor een koopprijs van zeker duizend vier honderd gulden. En dat verder was overeengekomen dat de betaling van die koopprijs plaats zou vinden op de eerste november en dat tegelijkertijd de koopakte voor de notaris zou worden gepasseerd. Maar de koper was in gebreke gebleven aan zijn verplichting te voldoen, waarna Jacobus genoemde Petrus Janssen bij deurwaardersexploot van de vierde november had gesommeerd om op heden voormiddag om tien uur te verschijnen in het notariskantoor voor het passeren van de koopakte en de betaling van de koopprijs.

De notaris en Johannes hadden tot half elf gewacht, maar de gesommeerde voerman was niet verschenen. Daarop maakte de notaris daarvan een akte op.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris R.A.H. Courbois (1860-1884), bladnummer 67849, aktenummer 207 van 5 november 1881)


Op 29 november 1881 verkocht Jacobus Johannes het pand in de Vleeschhouwerstraat dan toch. De koper was de schoenmaker Willem Janssen
. Hij betaalde ƒ 1.800 voor het huis.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris R.A.H. Courbois (1860-1884), bladnummer 67870, aktenummer 218 van 29 november 1881)

Jacobus en Johanna zijn daarna verhuisd naar de Lange Hezelstraat, samen met hun dochters Isabella en Petronella.


Op 27 november 1883 werd Jacobus Johannes vermeld als schoenmaker met 2 knechts. Voor een half jaar patentbelasting moest hij ƒ 0,50 betalen.

Een jaar later was hij ook weer voor een half jaar ƒ 1,25 verschuldigd. In het Register der Patenten staat de cryptische omschrijving: schoenmaker met beneden de zes knechts primitief aangegeven beneden drie knechts. Als adres van Jacobus Johannes werd Hezelstraat 51 genoteerd.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Rubriek Belastingen, 3.22 Patenten, inv.nr. 013 D en E)

             

Een week na het overlijden van Jacobus’ zuster Theodora in 1894, kwamen in het lokaal van het Kantongerecht te Nijmegen, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van de minderjarige kinderen van wijlen Arnoldus Hendrikus Theodorus Wouters en Theodora Prudon bijeen om met de kantonrechter te overleggen wie het meest geschikt zou zijn om aangesteld te worden als voogd en toeziende voogd. Daarbij waren Jacobus en zijn halfbroer Hendrik Prudon, allebei ooms van de minderjarige kinderen van moederskant, aanwezig. Eenstemmig werd besloten dat de benoeming van twee broers van Arnoldus, Petrus Hendrikus Laurentius Wouters, winkelier, en Jacobus Gerardus Wouters, koopman, beide te Nijmegen, als voogd en toeziende voogd het meest met de belangen van de minderjarigen zou samengaan.

(bron: Gelders Archief, Kantongerecht in Nijmegen 1838-1939, inv.nr. 982, Minuten van akten en beschikkingen, met bijlagen, 1894, aktenummer 531 van 10 oktober 1894)


Jacobus Johannes overleed aan de gevolgen van een leverziekte.


De tekst op het bidprentje van Johanna is niet correct. Haar naam is niet correct geschreven en ook het genoemde geboortejaar is onjuist.

             

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Maria Antonia Prudon, geb. Nijmegen 7 aug 1858 om 03.00 uur, ged. Nijmegen in de Broerskerk 7 aug 1858 (getuigen: Antonius Hofmanen Maria van den Broek, grootmoeder van moederskant), ovl. Nijmegen 24 apr 1861.
 2. Laurentius Theodorus Prudon, geb. Nijmegen 7 aug 1858 om 03.30 uur, ged. Nijmegen in de Broerskerk 7 aug 1858 (getuigen: Laurentius Prudonen Theodora Meeuwsen, de grootouders van vaderskant), ovl. Nijmegen 17 aug 1859.
 3. Theodora Prudon, geb. Nijmegen 15 dec 1860, ged. Nijmegen in de Broerskerk op 15 dec 1860 (getuigen: Laurentius Prudonen Theodora Meeuwissen), modiste, zonder beroep (1932), ovl. Breda 16 jun 1932 om 08.00 uur, huw. Nijmegen 23 jan 1884 Theodorus Hendriks, zn. van Jan Hendriksen Elisabeth Aalbers, geb. Hees 12 mrt 1860, kantoorbediende, klerk, boekhouder, ovl. Breda in het Pius-Gesticht op 15 jan 1940 . Uit dit huwelijk nageslacht Hendriks.
               
 4. Johannes Prudon, geb. Nijmegen 16 feb 1863, ovl. Nijmegen 9 jul 1863.
 5. Isabella Prudon, geb. Nijmegen 26 mei 1864, zonder beroep, ovl. Nijmegen in de Houtstraat op 9 mrt 1904 om 15.00 uur, huw. Nijmegen 28 jan 1891 Johannes Frederikus Jansen, zn. van Johannes Jansenen Hendrikje van Rijn, geb. Brummen 19 jun 1864, milicien korporaal bij het 3de Regiment Vesting Artillerie, banketbakkersknecht, banketbakker, broodbakker (1924), ovl. Nijmegen in de Hezelstraat 44 op 11 nov 1926 om 11.00 uur. Uit dit huwelijk nageslacht Jansen.
  (Johannes Frederikus huw. (2) Amsterdam 18 jun 1924 Geertruida Antonia de Bock, dr. van Marinus Antonius de Bocken Theodora Peters.)
 6. Maria Prudon, geb. Nijmegen 12 jun 1866, dienstbode, ovl. Dreumel 17 jan 1946, begr. Nijmegen op de RK begraafplaats Daalscheweg op 21 jan 1946, huw. Nijmegen 20 mei 1897 Christianus Wilhelmus Borgers, zn. van Bernardus Borgersen Johanna Theodora Merckx, geb. Nijmegen 25 mei 1865, kleermaker, ovl. Nijmegen in de Van Dulckenstraat 39 op 2 feb 1926. Uit dit huwelijk nageslacht Borgers.
 7. Petronella (Nel) Prudon, geb. Nijmegen 30 apr 1870 (getuige: o.a. Ludovicus Delvaux, 49 jaar, kuiper), ovl. Rock Springs Wyoming 11 aug 1946, begr. Los Angeles 16 aug 1946, otr. Nijmegen 16 sep 1892, huw. Nijmegen 5 okt 1892 (getuigen: Johannes Frederikus Jansen, 28 jaar, banketbakker, broer van de bruidegom, Marinus Hendrikus Jansen, 24 jaar, koopman, broer van de bruidegom, en Theodorus Hendriks, 32 jaar, boekhouder, zwager van de bruid) Johannes Christianus (Jo) Jansen, zn. van Johannes Jansenen Hendrikje van Rijn, geb. Brummen 22 feb 1870, schoenmaker, ovl. Hollywood 21 nov 1954. Uit dit huwelijk nageslacht Jansen.

 

Dit artikel werd eerder (december 2016) geplaatst in het genealogisch tijdschrift Gens Nostra van de NVG