5. Initiatief “Oorlogdoden Nijmegen”

Geef Nijmeegse oorlogsdoden een gezicht!

Geef Nijmeegse oorlogsdoden een gezicht!

Deze website bestaat sinds 2008 en inmiddels zijn er 2600 oorlogsdoden in de bestanden opgenomen, zo mogelijk met foto’s en biografische details. Deze bijzondere site is ontstaan uit een samenwerking van het 4/5 mei comité Nijmegen, Radboud Universiteit, Regionaal Archief Nijmegen, het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, Auteur Bart Janssen en In Paradisum.

Naast het voortgaande aanvullen en verbeteren van de website is er ook overleg geweest met de Gemeenste Nijmegen die dit initiatief – binnen de mogelijkheden – van harte steunt. Dit heeft geleid tot een uitnodiging van de Gemeente aan de beheerders/eigenaren van de begraafplaatsen in Nijmegen voor een overleg, samen met de organisaties achter Oorlogsdoden Nijmegen. Het daarbij vooral over mogelijkheden om de herinnering aan de slachtoffers levend te houden over het algemeen staat men hier positief tegenover.

Er wordt nu overlegd over een soort convenant met als doelstelling te voorkomen dat er nog grafmonumenten van Oorlogsdoden zondermeer geruimd zullen worden. Een hoopgevend gebeuren want op verschillende begraafplaatsen is er de laatste jaren flink geruimd, niet zo verwonderlijk na goed zeventig jaar.

Voor zover ons bekend is blijkt Nijmegen de eerste stad in Nederland waar op een dergelijk initiatief breed gedragen wordt en feitelijk vorm krijgt. In volgend nummer zal meer in detail op dit initiatief en de achtergronden van de organisatie “Oorlogsdoden Nijmegen” worden ingegaan.