Grafbeschrijving
Vak: 01 Rij: 08 Graf: 10
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: H. Tourne
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:225
Tekst op staand deel:
GEDENK IN UWE GEBEDEN DEN HEER R.L. SCHIPPERHEIJN GEB. TE NIJMEGEN 4 MEI 1858 OVERL. ALDAAR 14 MAART 1921 EN ZIJN ECHTGENOOTE MEJ. MARIA VAN AMEREN GEB. TE NIJMEGEN 8 SEPT. 1860 OVERL. ALDAAR 15 APRIL 1937 EN HUN DOCHTER MARIA EVERDINA GEB. 5 NOV. 1900 OV
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: zonnestralen; krullen en bloemen; Latijns kruis; Jezushoofdje.