Grafbeschrijving
Vak: 03 Rij: 02 Graf: 19
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: M.A. Bakkers
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:70
Tekst op staand deel:
Tekst op liggend deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER DE HEER GERARDUS BIESSELS GEB. 21 APRIL 1841 OVERL. 13 MAART 1897 EN ZIJNE ECHTGENOOTE MEJUFFROUW ANTONIA JANSEN GEB. 10 APRIL 1847 OVERL. 8 FEBR. 1920
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: ster met stralen.