Grafbeschrijving
Vak: 05 Rij: 07 Graf: 10
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:176
Breedte: 97
Hoogte:251
Tekst op staand deel:
HIER RUST MEJ. EVERDINA PAULINA IBES GEB. TE LENT 2 JUNI 1881 OVERL. TE NIJM. 13 DEC. 1915 HIER RUST MEJUFVROUW JOHANNA KAMPSCHREOR GEB. TE LENT 31 OCT. 1851 OVERL. TE NIJMEGEN 20 MAART 1899 ECHTG. VAN DEN HEER ANDREAS IBES EN HARE DOCHTER WILH. PETRA GEB
Tekst op liggend deel:
MEVROUW LOUISA H.M. IBES GEBOREN GROB DOORNENBURG 16 APRIL 18.. NIJMEGEN 15 OCT. 1927 EN HAAR KLEINE BID LIEVELING WIM * ..OCT. 1896 OVERL. .. .. NIJMEGEN
Tekst toevoeging: IHS
Symboliek: geklaverd latijns kruis.