Grafbeschrijving
Vak: 06 Rij: 04 Graf: 01
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:175
Tekst op staand deel:
GEDENK IN UWE GEBEDEN MEJUFFROUW WILHELMINA RUSSON GEB. TE MAURIK 4 SEPT. 1854 OVERL. TE NIJMEGEN 9 JULI 1926 EN HAREN ECHTGENOOT DEN HEER WILLEM VAN OOIJEN GEB. TE TIEL 31 JULI 1856 OVERL. ALDAAR 16 AUG. 1932 VOORZIEN VAN DE LAATSTE H.H. SACRAMENTEN
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: mijn Jezus barmhartigheid heer Jezus door uw lijden en kruis laat mij uw aanschijn genieten
Symboliek: alpha en Omega, Jezus hoofdje.