Grafbeschrijving
Vak: 09 Rij: 05 Graf: 07
Type graf: zandgraf
Materiaal: Hardsteen
Steenhouwer: P. Hannessen
Lengte:200
Breedte: 102
Hoogte:280
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MEJ. MARIA LEENDERS ECHTGENOOTE VAN DEN HEER HENDRIK MOSTERT GEB. TE NIJMEGEN 23 FEBR. 1843 EN ALDAAR NA VOORZIEN VAN DE H.H. SACRAMENTEN OVERL. 25 JULI 1905
Tekst op liggend deel:
HIER RUST ONZE LIEVE ECHTGENOOTE MOEDER, BEHUWD EN GROOTMOEDER ELISABETH DE WINKEL GEB. MOSTERT GEB. TE NIJMEGEN 28 MAART 1881 OVERL. ALDAAR 17 FEBR. 1938
Tekst toevoeging: o crux salve. R.I.P. rust in vrede.
Symboliek: kruis.