Grafbeschrijving
Vak: 21 Rij: 03 Graf: 06
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:210
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER GERA. V.D. BREEKEL WEDUWNAAR VAN CHRISTA. DE ROOIJ GEB. 25 FEBI. 1818 OVERL. 22 DEC. 1885 EN ZIJN ECHTGENOOTE EVA KREBBER GEB. 16 AUG. 1832 + 2 NOV. 1906 LOUISE MARIA VAN DEN BREEKEL GEB. 1849 + 1908 JEANNE VAN DEN BREEKEL 10
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging:
Symboliek: krans met linten.