Grafbeschrijving
Vak: 22 Rij: 04 Graf: 06
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:202
Breedte: 235
Hoogte:165
Tekst op staand deel:
IN PACE ANTONIUS H. VAN BALKOM GEB. TE NIJMEGEN, 2 SEPT. 1904 JOHANNES A. DECKERS GEB. TE TILBURG, 4 OCT. 1893 HENDRIKUS G. VAN HOOF GEB. TE ROSMALEN, 15 JAN. 1909 ZIJ GAVEN TIJDENS HET VERVULLEN VAN HUN PLICHT, ALS LEDEN VAN DE HULPVERLENINGSDIENST, OP 8
Tekst op liggend deel:
MOGE DE GOEDE GOD HEN, DIE HUN LEVEN OFFERDEN VOOR BESCHERMING VAN DEZE TIJDELIJKE GEMEENSCHAP, IN DE EEUWIGE, GELUKZALIGE GEMENSCHAP HEBBEN OPGENOMEN.
Tekst toevoeging: aangeboden door de burgerij van Nijmegen in 1949.
Symboliek: kruis.