Grafbeschrijving
Vak: 28 Rij: 07 Graf: 07
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:205
Breedte: 104
Hoogte:62
Tekst op staand deel:
Tekst op liggend deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MEJUFFROUW CATHARINA HERMSEN ECHTGENOOT VAN DE HEER P.H.W. MALI GEB. TE NIJMEGEN 13 OCT. 1811 OVERL. 3 OCT. 1888 VOOR HAAR ECHTGENOOT DEN HEER PETRUS HENRICUS WILHELMUS MALI GEB. TE NIJMEGEN 9 MEI 1817 ALHIER OVERL. 9 AUG. 189
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: