Grafbeschrijving
Vak: 30 Rij: 04 Graf: 01
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: H.A. Euwens
Lengte:210
Breedte: 110
Hoogte:80
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIELEN VAN ZALIGER DEN HEER D. VAN WILLIGEN OVERL. 28 JAN. 1886 EN MEJUFFROUW E. VAN WILLIGEN GEB. TILLEMAN OVERL. 13 JULI 1896
Tekst op liggend deel:
BID VOOR DEN HEER WILHELMUS JACS. STURME ECHTGENOOT VAN MEJUFFR. FRANCINA CA. V. WILLIGEN GEB. 2 OCT. 18..5 OVERL. 15 MEI 1900 EN VOOR FRANCINA CA. KRAAIJVANGER V. WILLIGEN GEB. 24 MAART 1852 OVERL. 23 MEI 1929
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: kruis.