Grafbeschrijving
Vak: 30 Rij: 04 Graf: 08
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: H.A. Euwens
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:60
Tekst op staand deel:
Tekst op liggend deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER DEN HEER PAULUS MEIJER GEB. 6 OCT. 1840 OVERL. ..JUNI 1901 ZIJNE ECHTGENOOTE MEJUFFR. MECHELINA REINTJES GEB. 12 JUNI 1842 OVERL. 5 MAART 1918
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: kruis.