Grafbeschrijving
Vak: 33 Rij: 06 Graf: 18
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:210
Tekst op staand deel:
HIER WACHT ZIJNE VERRIJZENIS IN HOPE OP HET KRUIS, DAT TIJDENS ZIJN LEVEN, ALS HOOFDBESTUURDER VAN DEN NED. R.K. BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL ,,ST. PAULUS" HEM GOLD ALS TEEKEN VAN DE DAAD, CORNELIS WILHELM HOFHUIZEN * TE DELFSHAVEN 16 DEC. 1877 + TE NIJMEG
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: Christushoofd; alpha en omega.