Utents

Details persoon Nadere gegevens
Vak-rij-nr daa-21-02-09

Inlage 1
Geslacht
Voorletters
Naam Utents
Meisjesnaam Fam. Utents-v.d. Heijden.
Geb.datum
Overl.datum
 
Als er een grafbeschrijving beschikbaar is kunt u deze opvragen door hieronder op 'ja' te klikken:

Ja