Grafbeschrijving
Vak: 01 Rij: 08 Graf: 06
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:
Breedte: 62
Hoogte:265
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MEJUFFROUW MARIA SELBACH GEB. TE NIJMEGEN 11 JUNI 1860 OVERL. 13 NOV. 1893 INNIG GELIEFDE ECHTGTE. VAN WILH. JOH. GEERTSEN ....... EN HUN JONGSTE DOCHTERTJE BETSIJ OUD 18 DAGEN
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: IHS symbolen; Latijns kruis.