Bulletin

 • 1. Voorwoord voorzitter
  Beste lezers van het Bulletin, Voor u ligt alweer de derde editie van het Bulletin van In Paradisum. Iedereen die dit wilde, is inmiddels gevaccineerd en als gevolg daarvan wordt onze samenleving zo langzamerhand steeds meer opgestart. Dat kunt u ook merken als u dit bulletin leest: een aantal artikelen…
  Lees meer >> • 2. Donateurs gezocht
  Beste ontvanger van ons bulletin. Het Bulletin is een gratis dienst van onze stichting. Net als de overige diensten en activiteiten die In Paradisum uitvoert ten behoeve van nabestaanden en belangstellenden. Echter het kunnen aanbieden van diensten, informatie en activiteiten is voor In Paradisum niet gratis. Denk aan het onderhoud…
  Lees meer >> • 3. Uitgelicht september 2021 twee bijzonder graven
  Emile Selbach foto – tekst 024nijmegen.nl vak 37-06-01 eigen foto Bekende Nijmegenaar: Emile Johannes SelbachHij is geboren in Nijmegen op 29 juni 1886 en overleden op 9 december 1914.Tijdens zijn korte leven bekend als de gewichtigste hotelier van Europa.Voor de Tweede Wereld Oorlog zorgde een aantal personen voor leven in…
  Lees meer >> • 4. Tweede deel straatnamen
    die verwijzen naar de begraafplaats Daalseweg. In ons vorige bulletin, juni 2021, heeft u over dit onderwerp deel 1 kunnen lezen. Deel 2 geeft u onderstaand een overzicht van de verdwenen straatnamen die een koppeling hebben met personen die op de Daalseweg zijn begraven. Aalbersstraat => Roukensstraat Wijk 04…
  Lees meer >> • 5. Herinneringen aan Annie en Jet Geertsen
  Tante Jet, die door een val in haar jeugd erg gehandicapt was, bewoog zich met haar stok en zwaar leunend op de arm van tante Annie heel langzaam over de begraafplaats. Ik kreeg daardoor alle tijd de prachtige monumenten te bewonderen. Op 10 februari 1926 overleed boven zijn slagerij aan…
  Lees meer >> • 6. Kleine rijke stukje geschiedenis vanuit begr.plaats Dorpsstraat Neerbosch. Nijmegen.
  Bij het keldergraf van kapitein Herman Leonard de Villeneuve (1811 – 1873) Herman Leonard de Villeneuve werd geboren in Amsterdam. Zijn broer Volkert Willem de Villeneuve deed dienst in het Regiment Huzaren, hij was kapitein. Het was in de tijd dat Nederlanders verplicht onderdeel uitmaakten van het Franse leger. Volkert…
  Lees meer >> • 7. Nieuws en wetenswaardigheden:
  Bronzen oplegletters op grafmonumenten. Voor de oude monumentale begraafplaats aan de Daalseweg vind je opmerkelijk veel grafmonumenten waar de informatie met losse bronzen letters/cijfers wordt verduidelijkt. Brons, een legering van koper en tin, een tijdloze vorm en een keuze voor langdurig gebruik zonder aantasting van verweer. Bevestiging: aan de achterzijde…
  Lees meer >> • 8. Vrienden van Daalseweg
  De Nijmeegse stichting In Paradisum roept belangstellenden op om zich aan te sluiten bij de Vrienden van Daalseweg. Het eerste doel van de Vrienden van Daalseweg is de publicatie van een boek over de geschiedenis van begraafplaats Daalseweg. Stichting In Paradisum zoekt donateurs die de publicatie ervan mogelijk maken. Het…
  Lees meer >> • 9. Colofon
  ‘In Paradisum’ is het bulletin van de gelijknamige stichting,het verschijnt maximaal driemaal per jaar. De Stichting In Paradisum stelt zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen te beschermen en te behouden. De focus op dit funeraire erfgoed komt tot uitdrukking in diverse activiteiten:…
  Lees meer >>De voorgaande online edities zijn hier te vinden:

De voorgaande papieren edities zijn hier te vinden: