Bulletin

 • 1. Voorwoord voorzitter
  Beste lezers van het Bulletin, Voor u ligt de eerste editie van het Bulletin van In Paradisum van 2022. Vanaf deze plaats wensen alle actieve leden en bestuursleden van In Paradisum u dan ook een voorspoedig en bovenal gezond jaar. De samenleving opent langzaam weer en hopelijk gaat dat goed…
  Lees meer >> • 2. Beste ontvanger van ons bulletin
  Beste ontvanger van ons bulletin, Het Bulletin is een gratis dienst van onze stichting. Net als de overige diensten en activiteiten die In Paradisum uitvoert ten behoeve van nabestaanden en belangstellenden.Echter het kunnen aanbieden van diensten, informatie en activiteiten is voor In Paradisum niet gratis. Denk aan het onderhoud van…
  Lees meer >> • 3. Gebroeders Canta, ondernemers in galanterieën
  Arnoldus Henricus Canta werd op 20 maart 1863 geboren te Rotterdam, woonhuis aan de Oost Cingel. Zijn vader, Johannes Antonius Canta was kunstschilder en getrouwd met Maria Agnes Neugebaur. Zij overleed op 10-03-1859 slechts 47 jaar oud. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren waarvan vier kinderen zeer jong zijn…
  Lees meer >> • 4. Steenenkruis
  Een strak zwart hek van Mulders uit Bergharenen eeuwenoude kromgetrokken bomenomzomen gras dat zijn verleden wil bewarendoor hier en daar een steen te laten dromen van negentiende eeuw en Steenenkruis,toen katholieken, protestanten, joden,apart en toch tezamen bodem boden,hun doden eerden met een laatste thuis. Nu raast Prins Bernhard langs en Juliana sport,de…
  Lees meer >> • 5. Gevers Deijnoot in Den Haag én Neerbosch
  Een zeer bekende straat in Den Haag draagt de naam Gevers Deijnoot. Een grafzerk in Nijmegen ook! En wel in de wijk Neerbosch, waar de naam vermeld wordt van Pieter Marie Eduard Gevers Deijnoot, afkomstig uit Rotterdam en begraven in Nijmegen. Dat laatste om precies te zijn in 1860 op…
  Lees meer >> • 6. Bijzettingen op de begraafplaats Daalseweg in 2021
  Verdrietig om het gemis maar dankbaar voor de goede herinnering. Zo gedenken wij hen die in deze periode zijn begraven op de begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen. Hendricus Johannes Jacobus Fisscher, geb. 17-4-1953 te Venlo, overl. 6-2-2021 te Nijmegen. Bijgezet in het graf naast zijn ouders. Graf 10-05-12 Jaap…
  Lees meer >> • 7. In het licht van de herfst
  In het licht van de herfst bezoeken talloze mensen op de kerkhoven de graven van hun geliefden.Allerzielen, 2 november 2021, scheen het licht van de herfst op de begraafplaats aan de Daalseweg. Een hernieuwd initiatief, nu van de “dichterbijoost” een dichtersrubriek in de wijkkrant-Oost die ook probeert in te gaan…
  Lees meer >> • 8. Cato Wienen, ‘weesmeisje’ in de familie Wienen
  Marijke Poosnovember 2021 Catharina Jacoba Geertruida Wienen, roepnaam Cato, is een dochter van Willem Hubertus Wienen en zijn eerste vrouw Johanna Marcelissen. Zij is geboren op 13 januari 1885 in Nijmegen. In het Regionaal Archief in Nijmegen ontdek ik dat zij in juni 1898, 13 jaar oud, belandt in het…
  Lees meer >> • 9. Nieuws en wetenswaardigheden.
  Herdenking Bombardement zonder publiek Op dinsdag 22 februari 2022 is het 78 jaar geleden dat Nijmegen werd getroffen door een verwoestend bombardement. Vanwege corona vindt er dit jaar opnieuw geen publieke herdenking plaats. Ook is er geen publieke kranslegging.  Dat geldt in elk geval voor de herdenking bij De Schommel,…
  Lees meer >> • 10. Rubriek vraag & antwoord.
  Vraag van Marijke Poos d.d. 15-11-2021:Beste mensen,Een aantal jaren geleden kon ik bij de personen in de database nog een familielid vinden die nu echter nergens meer wordt genoemd.Het betreft C.J.G. Wienen, geboren 13 jan. 1885 te Nijmegen en overleden 5 jan. 1903 te Nijmegen. Dit meisje bevond zich in…
  Lees meer >> • 11. Vrienden van Daalseweg
  De Nijmeegse stichting In Paradisum roept belangstellenden op om zich aan te sluiten bij de Vrienden van Daalseweg. Het eerste doel van de Vrienden van Daalseweg is de publicatie van een boek over de geschiedenis van begraafplaats Daalseweg. Stichting In Paradisum zoekt donateurs die de publicatie ervan mogelijk maken. Het…
  Lees meer >> • 12. Colofon
  ‘In Paradisum’ is het bulletin van de gelijknamige stichting,het verschijnt maximaal driemaal per jaar. De Stichting In Paradisum stelt zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen te beschermen en te behouden. De focus op dit funeraire erfgoed komt tot uitdrukking in diverse activiteiten:…
  Lees meer >>De voorgaande online edities zijn hier te vinden:

De voorgaande papieren edities zijn hier te vinden: