Links

Stichting Begraafplaatsen Nijmegen onder andere eigenaar-beheerder van de begraafplaats Daalseweg. Hier kunt u ook informatie verkrijgen over grafrechten en begraven op de begraafplaats Daalseweg, restauratie of renovatie van bestaande grafmonumenten etc.
http://www.begraafplaatsennijmegen.nl

De Stichting Dodenakkers.nl heeft ten doel het op populair-wetenschappelijke wijze inzicht geven in de funeraire cultuur in Nederland middels de website dodenakkers.nl en het uitdragen van kennis over funeraire cultuur in de ruimste zin.
http://www.dodenakkers.nl

Voor de antwoorden op al uw kleine en grote vragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving kunt u op deze internetpagina een eerste stap zetten in uw zoektocht door onze bronnen. Het regionaal Archief Nijmegen.
http://nijmegen.nl/hetarchief

De geschiedeniswebsite over Nijmegen, de oudste stad van Nederland.
http://www.noviomagus.nl

Welkom op de site: “Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945. Meer dan een naam…” Met deze site willen we een digitaal monument oprichten voor de vele slachtoffers, met name onder de Nijmeegse burgerbevolking. We proberen elk slachtoffer meer dan een naam te geven. Op de meer dan 50 oorlogsmonumenten en -plaquettes in Nijmegen staan vaak wel de namen, maar ontbreekt veelal een toelichting op de persoon en op de oorlogsgebeurtenis, waar hij of zij bij betrokken was.
http://www.oorlogsdodennijmegen.nl

Nijmegen kent veel instellingen, beroepskrachten en vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor het verleden. Meer dan 25 cultuurhistorische instellingen hebben sinds 2005 de krachten gebundeld in het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN).
http://www.cprn.nl