Onze geschiedenis

In augustus 1972 verscheen in dagblad De Gelderlander een bericht waarin melding werd gemaakt van de plannen om de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg op te heffen. De reacties waren heftig. Kranten stonden bol van de talloze persoonlijke reacties, nabestaanden zochten elkaar op, er werden bijeenkomsten georganiseerd enz. Al deze activiteiten resulteerden in de oprichting van de ‘Stichting ter behartiging der belangen van nabestaanden van de overledenen ter aarde besteld op de begraafplaats voor Roomsch Katholieken te Nijmegen, Daalseweg‘. Dokter Robert Bahlmann (1893-1977) werd hiervan de eerste voorzitter.
Naast deze, wat formele stichting was er ook een particulier initiatief. Een naam die hierbij direct naar voren komt, is die van Christ Doorakkers (1938-2014). Hij zette zich vanaf 1980 vol vuur en enthousiasme in voor het behoud van de begraafplaats en richtte een werkgroep op, een soort vereniging, met de mooie naam: Werkgroep ‘t (te) Behouden Kerkhof. Het voornaamste doel was de strijd aan te binden tegen eigenaars en beslissers die bereid waren de begraafplaats geheel of gedeeltelijk op te offeren. Ook pleitte Doorakkers voor het toekennen van de monumentale status aan de begraafplaats bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Beide met succes, want dankzij de niet aflatende inspanningen van deze werkgroep is de begraafplaats ten slotte in zijn geheel behouden gebleven en hebben onderdelen van de begraafplaats de status ‘monumentaal’ gekregen.
Christ Doorakkers is ook de initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Verder heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het project inventarisatie grafmonumenten. Hij zette de begraafplaats Daalseweg in Nijmegen op de kaart, door rondleidingen op te zetten, deelname aan de jaarlijkse open monumentendagen, exposities te organiseren, artikelen te schrijven, tv en radio te betrekken bij belangrijke gebeurtenissen. Te veel om op te noemen. Op 8 september 2006 ontving Christ Doorakkers hiervoor een koninklijke onderscheiding, hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
In 1994 werd besloten dat de begraafplaats Daalseweg in haar huidige vorm kon worden behouden. Toen gingen deze belangrijke voorlopers (de werkgroep van Christ en de stichting-met-de-lange-naam) op in de nieuwe Stichting In Paradisum, met als eerste voorzitter Herman Reuser. Omdat ons doel was bereikt werd het beleid nu gericht op samenwerking met de eigenaar, gemeente en andere betrokkenen. We konden nu de opgebouwde expertise inzetten voor andere monumentale begraafplaatsen. Dit leidde in 2012 tot een formele samenwerking met de gemeente Nijmegen voor haar begraafplaatsen “Stenenkruisstraat” en “Neerbosch”. De stichting heeft daarnaast geadviseerd bij de plannen die zijn gemaakt voor de begraafplaats van de voormalige weesinrichting Kinderdorp Neerbosch. In 2018 is daarvoor de Stichting Memento Mori opgericht.