Vrijwilligers onderhoud

Voor het eerst in 2010 hebben leerlingen van de Sint Jorisschool voor VMBO-t een schoonmaakactie gehouden op de begraafplaats Daalseweg. Deze actie is voortgezet en uitgebreid naar onze andere begraafplaatsen in het kader van NLdoet. We werken nu jaarlijks met verschillende groepen en individuele vrijwilligers aan het toonbaar maken van de begraafplaatsen. Denk daarbij aan afgevallen takken en zwerfvuil opruimen, takken en klimop terugsnoeien en voorzichtig mos verwijderen van grafstenen. Meer informatie via nldoet.nl.
Er zijn ook twee vrijwilligersgroepen die vaker dit soort werk, maar ook kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren. Op begraafplaats Daalseweg gebeurt dit vijf tweede zaterdagen van de maand (van 9.00-12.00 uur), op begraafplaats Stenenkruisstraat vijf voorlaatste vrijdagen van de maand (van 9.00-12.00 uur). Interesse om mee te doen? Stuur ons een e-mailbericht.
De ‘opschoondagen’ in 2024 zijn gepland op:

Begraafplaats Daalseweg
Zaterdag 16 maart (NLdoet; is dus 3e zaterdag)
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 8 juni
Zaterdag 10 augustus
Zaterdag 14 september
Zaterdag 12 oktober
Zaterdag 9 november

Begraafplaats Stenenkruisstraat
Zaterdag 16 maart (NLdoet; is dus een week eerder, op zaterdag)
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 21 juni
Vrijdag 23 augustus
Vrijdag 20 september
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 22 november