Neerbosch

Algemene Begraafplaats Neerbosch circa 15e eeuw – 1890

Geschiedenis:
De Algemene Begraafplaats te Neerbosch lag ten noorden van het witte kerkje aan de Dorpsstraat. Dit kerkje was toegewijd aan St. Antonius Abt tot het in 1591 overging op de Nederduits Gereformeerde Kerk (‘hervormden’). Op het kerkhof werden na de Reductie zowel hervormden als rooms-katholieken begraven. Vanaf 1848 werden katholieken begraven op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Dennenstraat in Neerbosch. In de hervormde kerk is er begraven tot 1829. Het kerkhof bij het witte kerkje sloot in 1890 zijn poort, omdat er sinds de opening van de algemene begraafplaats aan de Graafseweg in 1881 geen overledenen meer ter aarde waren besteld.

In de 20e eeuw is het kerkhof zwaar verwaarloosd; graven raakten overwoekerd, grafkelders werden geopend en hekken omvergetrokken. Tussen 2012 en 2017 heeft de gemeente Nijmegen op initiatief van en in samenwerking met de stichting In Paradisum de begraafplaats gerestaureerd. 40 graven konden worden hersteld en beschreven. Het kerkje is tegenwoordig in particulier bezit, maar het ‘eigen terrein’ is vrij toegankelijk.

Begraafregisters: het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beschikt over een aantal begraafregisters van de Algemene Begraafplaats in Neerbosch. Deze betreffen de periodes 1797-1801 en 1801-1810 (RAN, Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nr. 1271). In de studiezaal van het RAN zijn deze begraafboeken digitaal en op microfiche te raadplegen. Daarnaast is er nog een lijst van op het ‘gereformeerde kerkhof te Neerbosch’ begraven personen uit het jaar 1870 (Regionaal Archief Nijmegen, Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946, rubriek gezondheid inv.nr. 506).

Foto’s