Neerbosch

Algemene Begraafplaats Neerbosch circa 15e eeuw – 1890

Geschiedenis:
De Algemene Begraafplaats te Neerbosch lag ten noorden van het Witte kerkje aan de Dorpsstraat. Dit kerkje was toegewijd aan St. Antonius Abt tot het in 1591 overging op de hervormden. Op het kerkhof werden na de Reductie zowel Nederlands hervormden als rooms-katholieken begraven. Vanaf 1848 werden katholieken begraven op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Dennenstraat in Neerbosch. In de hervormde kerk is er begraven tot 1829. Het kerkhof bij het Witte kerkje sloot in 1890 zijn poort, omdat er sinds de opening van de Algemene Begraafplaats aan de Graafseweg in 1881 geen overledenen meer ter aarde waren besteld. Tegenwoordig is het kerkje aan de Dorpsstraat in gebruik als showroom van een fabrikant van paramenten. Op de begraafplaats zijn nog 30 grafstenen aanwezig.
Begraafregisters: Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beschikt over een aantal begraafregisters van de Algemene Begraafplaats in Neerbosch. Deze betreffen de periodes 1797-1801 en 1801-1810 (RAN, Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nr. 1271). In de studiezaal van het RAN zijn deze begraafboeken digitaal en op microfiche te raadplegen. Daarnaast is er nog een lijst van op het ‘gereformeerde kerkhof te Neerbosch’ begraven personen uit het jaar 1870 (Regionaal Archief Nijmegen, Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946, rubriek gezondheid inv.nr. 506).
Voornemen: Stichting In Paradisum heeft het voornemen ook deze begraafplaats te “adopteren” en in overleg met de Gemeente Nijmegen een passende plek te geven in de geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Ook zal zij zich inzetten om alle beschikbare gegevens te digitaliseren en via het Regionaal Archief Nijmegen op internet te plaatsen.(2010).


Foto links boven:

Het kerkhof bij het witte kerkje aan de Dorpsstraat in Neerbosch sloot in 1890 zijn poort. Op de begraafplaats zijn nog 30 grafstenen aanwezig.

Stichting “In Paradisum” heeft het voornemen deze begraafplaats te “adopteren” en in overleg met de Gemeente Nijmegen een passende plek te geven in de geschiedenis van de oudste stad van Nederland.

Foto’s