Activiteiten

Herdenking
Elk jaar worden op 22 februari op begraafplaats Daalseweg de slachtoffers van het bombardement op die datum in 1944 herdacht. Ruim 300 slachtoffers van dit bombardement zijn hier ter aarde besteld. Deze herdenking trekt nog elk jaar vele nabestaanden en belangstellenden naar het Centrale Kruis. Precies op het moment dat even vóór half twee Nijmegen werd getroffen, worden drie minuten stilte in acht genomen.

Sinds 1999 vindt er op die dag ook een herdenking plaats bij het monument De Schommel, gelegen naast het stadhuis, op de plek waar de school heeft gestaan die destijds getroffen werd. De organisatie van deze herdenking vindt plaats in overleg tussen onze stichting en de Gemeente Nijmegen.

Rondleidingen
Rondleidingen worden gegeven aansluitend aan de herdenking van 22 februari, op de laatste zondagen van mei, juni en juli en tijdens de Open Monumentendagen in september . De rondleidingen hebben uiteenlopende thema’s, details en data vindt u op deze website (onder Nieuws) in de Agenda en onder Rondleidingen, of via ons bulletin en lokale media. Daarbuiten kunnen er ook op aanvraag rondleidingen worden gegeven. Een verzoekje naar ons contactadres is voldoende.

Cultuurhistorie in Nijmegen
Stichting In Paradisum participeert ook in het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN). Meer dan 25 cultuurhistorische instellingen hebben zich sinds 2005 in het CPRN gebundeld. Instellingen, beroepskrachten en vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor het verleden.

Jaarlijkse schoonmaakactie
Voor het eerst in 2010 hebben leerlingen van de Sint Jorisschool voor VMBO-t een schoonmaakactie gehouden op de begraafplaats Daalseweg. Deze actie is voortgezet en uitgebreid naar onze andere begraafplaatsen in het kader van NLdoet. We werken nu jaarlijks met verschillende groepen en individuele vrijwilligers aan het toonbaar maken van de begraafplaatsen. Meer informatie via nldoet.nl. Er is ook een min of meer vaste vrijwilligersgroep, die elke maand onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Interesse? Stuur ons een e-mailbericht.

Informatie toegankelijk maken
Van begin af aan heeft onze stichting zich ingezet voor het verzamelen van informatie over de begraafplaatsen. Niet alleen over de nog bestaande en geruimde grafmonumenten, maar ook over de cultuurhistorische ontwikkelingen, de maatschappelijke rol in de Nijmeegse samenleving, flora en fauna en de funeraire symboliek.