Over ons

Stichting In Paradisum stelt zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen te beschermen en te behouden. De stichting, een vrijwilligersorganisatie, richt zich specifiek op begraafplaats Daalseweg, nog in gebruik, en twee afgesloten oude begraafplaatsen: Stenenkruisstraat (in het Julianapark) en Neerbosch (bij het witte kerkje aan de Dorpsstraat).

In Paradisum, en haar voorgangers, treden sedert 1972 op als gespreks- en onderhandelingspartner met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) en de gemeente Nijmegen met betrekking tot ontwikkeling, verbetering of verandering binnen de Nijmeegse begraafplaatsen, vooral als dit publieke, algemene of nabestaanden-belangen betreft. Actueel zijn onderhandelingen over het opknappen van begraafplaats Daalseweg: de muur, de monumenten en het groen. Daarbij leven ideeën om deze plek meer als ‘begraafpark’ in de buurt te gaan zien.

Belangrijk werk van In Paradisum is het inventariseren en documenteren van grafmonumenten op deze drie begraafplaatsen en het verspreiden van kennis daarover. Dit vooral door het geven van rondleidingen, het uitgeven van verschillende publicaties – waaronder in 2022 een prachtig boek over Begraafplaats Daalseweg – en de uitgave van het bulletin ‘In Paradisum’.

Via deze website is veel informatie over graven en begravenen digitaal beschikbaar gemaakt, dit werk is echter nog niet afgerond. In Paradisum blijft hopen op nieuwe bronnen en nieuwe methodieken om u nog meer van dienst te zijn. Uw inbreng is van harte welkom.

In het bijzonder zet de stichting zich ook in voor de herdenking van de slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944. Een groot aantal van hen is begraven op de begraafplaats Daalseweg.

In Paradisum beschermt uw privacy en gebruikt uw gegevens alleen om u te informeren over onze en andere relevante activiteiten, en het beantwoorden van uw vragen. Onze procedures zijn in overeenstemming met de AVG-bepalingen.