Nieuws

We attenderen u hier op recente ontwikkelingen die betrekking hebben op begraven en monumentale begraafplaatsen in Nijmegen.

Begraafplaats Kerkstraat Neerbosch
Een professioneel herstel van deze zeer oude begraafplaats is urgent en voor betere conservering noodzakelijk. Op initiatief van In Paradisum zijn er zijn herstelplannen met begroting aan de Gemeente Nijmegen gepresenteerd, maar deze heeft laten weten vooralsnog geen beslissing te nemen. We blijven hierover contact zoeken met de Gemeente om tot een bevredigende oplossing te komen.