Nieuws

We attenderen u hier op recente ontwikkelingen die betrekking hebben op begraven en monumentale begraafplaatsen in Nijmegen.

‘Daalseweg’, de moeite van een publicatie waard
Sinds 1885 ligt aan de Daalseweg een begraafplaats. Al 136 jaar of om precies te zijn 137. Want het begon eigenlijk allemaal in 1884 met de roep om een nieuwe begraafplaats en sindsdien heeft ‘Daalseweg’ veel meegemaakt. Ze ligt er nu bij als een waardige, oude en monumentale begraafplaats die een bezoek zeer de moeite waard maakt. Niet alleen nabestaanden die er hun begraven dierbaren gedenken, ook anderen die even in deze verstilde omgeving komen ontspannen of genieten van de parkachtige aanblik. Maar zo was het in 1885 niet.

Bijvoorbeeld. Voor de aan te leggen begraafplaats had stadsarchitect Jan Jacob Weve in 1884 prachtige, veel belovende tekeningen gemaakt. Voorbeelden hieronder. Nijmegen zou een nieuwe en voorbeeldige rooms-katholieke begraafplaats krijgen in de allure van de Engelse landschapsstijl. Echter monseigneur Adrianus Godschalk van bisdom Den Bosch, die het ontwerp moest beoordelen, besloot anders. In zijn brief op 11 februari 1885 schreef hij dat “Deze teekeningen met hare sierlijke gebouwen en veelvuldige beplantingen al te prachtig en te weelderig” zijn. “Eene kerkhof behoort geen lusthof, maar eene heilige godsdienst ademende plaats te wezen […] alsmede eene sterile of onvruchtbare plaats te zijn”. Ook geeft hij aan dat “de uitvoering […] daarenboven veel te kostbaar geacht wordt”. Bij de opening op 24 juni 1885 bood de begraafplaats een erg magere aanblik…. !

Een schets van de toegangspoort van begraafplaats Daalseweg

Toegangspoort

een schets van een grafkapel op begraafplaats Daalseweg

Grafkapel

Een schets van het doodgravershuis van begraafplaats Daalseweg

Doodgravershuis

Dit verhaal en nog vele meer zullen verschijnen in een publicatie over ‘Daalseweg’. Een verhaal over haar geschiedenis, haar ‘belevenissen’ en vooral over haar vele ‘bewoners’ die samen een deel van de Nijmeegse geschiedenis vormen. Voor die publicatie zijn wij nog op zoek naar foto’s en tekeningen. Maar óók naar wetenswaardigheden over mensen die er begraven zijn. Een belangrijk deel van de publicatie is het ‘funerair gastenboek’. Daarin wordt op één A4 één persoon kort maar boeiend beschreven inclusief foto’s en illustraties, zoals de foto van het graf. Hoe en of die persoon zijn of haar sporen in het leven verdiend heeft, doet in feite niet ter zake. Het ‘funerair gastenboek’ maakt geen onderscheid in arm, rijk, belangrijk of gewoon, heel lang geleden of pas kort geleden begraven op ‘Daalseweg’. Daar begraven zijn is het enige criterium.

Als geïnteresseerde of als nabestaande van een dierbare op ‘Daalseweg’ nodigen wij u van harte uit voor een bijdrage aan de publicatie in de vorm van een foto of een beschrijving op één A4. Hierbij wordt uiteraard een zorgvuldige bronvermelding gegarandeerd.
Uw bijdrage kan gemaild worden naar: stichtinginparadisum@kpnmail.nl
of naar: Wim Desserjer, f2hwpadesserjer081@hetnet.nl.

Begraafplaats Dorpsstraat Neerbosch
Een professioneel herstel van deze zeer oude begraafplaats is inmiddels uitgevoerd. Op initiatief van In Paradisum zijn er zijn herstelplannen met begroting aan de Gemeente Nijmegen gepresenteerd, die deze enthousiast heeft opgepakt. Het project is, onder begeleiding van In Pardisum, door twee zeer bekwame bouwvakkers voltooid in het najaar van 2017. Het kerkhof ligt er weer prachtig bij!

Over de geschiedenis van het kerkhof aan de Dorpsstraat en het proces van het herstellen hiervan heeft In Paradisum, samen met andere betrokkenen, een boek geschreven. Het boek is te koop voor € 5,00 en onder andere verkrijgbaar bij boekhandel Augustinus, Dekker van der Vegt en Roelandt en in het huis van de Nijmeegse geschiedenis. U kunt het boek ook bestellen door een mail te sturen met uw gegevens naar schaijk45@gmail.com. (Verzendkosten € 3,30.)