Voor behoud van monumentale begraafplaatsen

In Paradisum komt op voor het behoud van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen. De stichting, een vrijwilligersorganisatie, richt zich specifiek op begraafplaats Daalseweg, nog in gebruik, en de gesloten begraafplaats Stenenkruisstraat (in het Julianapark) en het eveneens gesloten kerkhofje in Neerbosch.

Vrijdag 10 november: onderhoud Stenenkruisstraat
Regelmatig plegen we wat onderhoud, zoals afgevallen takken en zwerfvuil opruimen, takken en klimop terugsnoeien en voorzichtig mos verwijderen van grafstenen. We zoeken extra vrijwilligers, om te beginnen voor vrijdag 10 november. We werken dan van 09.30-12.00 uur op begraafplaats Stenenkruisstraat. Iets voor jou? Stuur dan een mail met je gegevens naar stichtinginparadisum@kpnmail.nl, dan nemen we contact met je op.

Wat doen we?
De stichting zet zich in voor het behoud en herstel van grafmonumenten, het documenteren van graven en mensen die daar begraven liggen en het geven van voorlichting in de vorm van open dagen, rondleidingen, lezingen en publicaties. Daarnaast organiseert de stichting klein (groen)onderhoud en de jaarlijkse herdenking van het bombardement op 22 februari 1944.
Driemaal per jaar verschijnt het IP-Bulletin. Samen met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen neemt In Paradisum deel aan het overleg met de gemeente over de instandhouding van begraafpark Daalseweg. In het bijzonder zet de stichting zich ook in voor de herdenking van de slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944. Een groot aantal van hen is begraven op de begraafplaats Daalseweg.

Steun is welkom
In Paradisum is een vrijwilligersorganisatie. Met uw steun kunnen we onze  activiteiten in stand houden of zelfs uitbreiden.
Giften zijn welkom op NL86 ABNA 0475424336. De stichting heeft ANBI-status: wil u ons jaarlijks een vaste donatie schenken, stuur ons dan een e-mail.
Zou u met ons willen meedoen? We komen handen te kort en we weten altijd wel een passende taak te vinden. Ook daarvoor kunt u ons mailen.

Prachtig boek
In 2022 publiceerden we een boek over begraafplaats Daalseweg. We zijn bijna door de oplage heen. Interesse? U kunt het boek voor de 25 euro bestellen. Meer informatie vindt u hier.