Voor behoud van monumentale begraafplaatsen

In Paradisum komt op voor het behoud van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen. De stichting, een vrijwilligersorganisatie, richt zich specifiek op begraafplaats Daalseweg, nog in gebruik, en de afgesloten begraafplaats Stenenkruisstraat (in het Julianapark) en het kerkhofje in Neerbosch.

Documentatie
Van begin af aan zet In Paradisum zich in voor het verzamelen van informatie over de begraafplaatsen. We hebben uitgebreide documentatie opgebouwd over de begravenen in nog bestaande en geruimde graven, die deels via een database beschikbaar is. We verzamelden veel informatie over cultuurhistorische en maatschappelijke aspecten (in relatie tot de Nijmeegse samenleving), de funeraire symboliek en de aanwezige flora en fauna.
In Paradisum zet zich in voor het behoud en herstel van grafmonumenten en is betrokken geweest bij gemaakte plannen en afspraken daarover op Stenenkruisstraat en Neerbosch. Op dit moment nemen we, samen met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen, deel aan het overleg met de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over een instandhoudingsplan voor begraafplaats Daalseweg.

Publieksactiviteiten
Met een groep vrijwilligers organiseren we regelmatig klein (groen)onderhoud. We geven voorlichting in de vorm van open dagen, rondleidingen en lezingen (zie onder ‘Nieuws’). In Paradisum geeft drie keer per jaar het IP-bulletin uit. In 2022 publiceerden we een prachtig boek over begraafplaats Daalseweg. We zijn bijna door de oplage heen. Interesse? U kunt het boek voor de 25 euro bestellen. Meer informatie vindt u hier.
In het bijzonder zet In Paradisum zich in voor de herdenking van de slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944. Een groot aantal van hen is begraven op de begraafplaats Daalseweg.

Steun is welkom
In Paradisum is een vrijwilligersorganisatie. Met uw steun kunnen we onze activiteiten in stand houden of zelfs uitbreiden.
Giften zijn welkom op NL86 ABNA 0475424336. De stichting heeft ANBI-status: wil u ons jaarlijks een vaste donatie schenken, stuur ons dan een e-mail.
Zou u met ons willen meedoen? We komen handen te kort en we weten altijd wel een passende taak te vinden. Ook daarvoor kunt u ons mailen.