In Paradisum

Stichting In Paradisum stelt zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen te beschermen en te behouden. Dit doel wil de stichting, bestaande uit vrijwilligers, bereiken door het behartigen van de belangen van nabestaanden, het inventariseren en documenteren van grafmonumenten, en het verspreiden van kennis over de begraafplaatsen door de uitgave van het bulletin ‘In Paradisum’, via deze website en door het geven van rondleidingen op de begraafplaatsen. Stichting In Paradisum treedt sedert 1972 op als gespreks- en onderhandelingspartner met beheerders en de Gemeente Nijmegen met betrekking tot ontwikkeling, verbetering of verandering binnen de Nijmeegse begraafplaatsen, vooral als dit publieke-, algemene- of nabestaanden belangen betreffen.

In het bijzonder zet de stichting zich ook in voor de herdenking van de slachtoffers  van het bombardement op 22 februari 1944. Een groot aantal van hen is begraven op de begraafplaats Daalseweg.

Ook wil de stichting de begraaflocaties in Nijmegen digitaal beschikbaar maken. In samenwerking met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) worden hiertoe de aanwezige documenten verwerkt.

Stichting In Paradisum blijft hopen op nieuwe bronnen en nieuwe methodieken om u nog meer van dienst te zijn. Uw inbreng is van harte welkom.

Ïn Paradisum”beschermt uw privacy en gebruikt uw gegevens alleen om u te informeren over onze en andere relevante activiteiten, en het beantwoorden van uw vragen. We zijn bezig om onze procedures in overeenstemming met de zogenoemde AVG bepalingen te brengen.