Daalseweg

Daalseweg Begraafplaats Daalseweg 1885 – heden.

Meer foto’s

Bent u geïnteresseerd in informatie over begraven personen en grafmonumenten op de begraafplaats aan de Daalseweg? klik dan hier

Geschiedenis 
Op 5 september 1884 vroegen de kerkbesturen van de vier katholieke parochies in Nijmegen het gemeentebestuur toestemming om nabij de Daalseweg een gemeenschappelijke begraafplaats aan te leggen. Het verzoek van de kerkbesturen werd ingewilligd, onder meer omdat de begraafplaats, in overeenstemming met de Begraafwet van 10 april 1869, buiten de bebouwing zou komen te liggen.
Op 24 juni 1885 zegende de bisschop van ’s-Hertogenbosch de eerste rooms-katholieke begraafplaats van Nijmegen in. Een dag later vond er de eerste begrafenis plaats. In 1893 en 1904 werd de begraafplaats uitgebreid en bouwden de parochies er ook een aula.
De stad Nijmegen groeide zodanig dat de begraafplaats steeds meer door bebouwing werd ingesloten. Het kerkhof zou in 1940 worden gesloten. Het bleef echter tijdens de bezettingsjaren in gebruik. Pas in 1948 volgde de eerder voorgenomen sluiting en werden de meeste graven geruimd. In de grafkelders en graven waarop een eeuwigdurend recht rustte, werden ook na 1948 overledenen bijgezet. Plannen voor nieuwbouw in Nijmegen Oost bedreigden ook na 1948 de begraafplaats.
Dankzij de ‘Werkgroep ‘t (te) behouden kerkhof’ en de ‘Stichting ‘ter behartiging belangen nabestaanden’ bleef het kerkhof bestaan. In 1994 gingen de werkgroep en de stichting samen in de stichting In Paradisum.
Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) beheert het kerkhof. 
Sinds de statutenwijziging van 1975 is de begraafplaats niet meer uitsluitend voor roomskatholieken bestemd, maar draagt zij een algemeen karakter. Sinds 1993 vinden er weer begrafenissen plaats.

Begraafregisters
De oorspronkelijke begraafregisters van de begraafplaats aan de Daalseweg zijn raadpleegbaar op het kantoor van de SBN, Winkelsteegseweg 78-80. De registers lopen van 1885 tot heden. Ze zijn helaas niet geheel compleet (2007). Stichting In Paradisum is al geruime tijd bezig deze begraafregisters te vergelijken met de bestaande database. De meerwaarde is groot en bij afronding van dit project zullen alle gegevens weer, in samenwerking met Het Regionaal Archief Nijmegen, worden toegevoegd aan de website. (2010).