Daalseweg

Daalseweg Begraafplaats Daalseweg 1885 – heden.

Meer foto’s

Bent u geïnteresseerd in informatie over begraven personen en grafmonumenten op de begraafplaats aan de Daalseweg? klik dan hier

Geschiedenis
Op 5 september 1884 vroegen de kerkbesturen van de vier katholieke parochies in Nijmegen het gemeentebestuur toestemming om nabij de Daalseweg een gemeenschappelijke begraafplaats aan te leggen. Het verzoek van de kerkbesturen werd ingewilligd, onder meer omdat de begraafplaats, in overeenstemming met de Begraafwet van 10 april 1869, buiten de bebouwing zou komen te liggen.
Op 24 juni 1885 zegende de bisschop van ’s-Hertogenbosch de eerste rooms-katholieke begraafplaats van Nijmegen in. Een dag later vond er de eerste begrafenis plaats. In 1893 en 1904 werd de begraafplaats uitgebreid en bouwden de parochies er ook een aula.
De stad Nijmegen groeide zodanig dat de begraafplaats steeds meer door bebouwing werd ingesloten. Het kerkhof zou in 1940 worden gesloten. Het bleef echter tijdens de bezettingsjaren in gebruik. Pas in 1948 volgde, tegelijk met de openstelling van een katholieke begraafplaats aan de Winkelsteegseweg, de eerder voorgenomen sluiting en werden de meeste graven geruimd. In de grafkelders en graven waarop een eeuwigdurend recht rustte, werden nog wel overledenen bijgezet.
De woningbouw ging niet door, maar na jaren van verwaarlozing dreigde de begraafplaats in de jaren zeventig alsnog ten offer te vallen aan nieuwbouw. Naast de ‘Stichting ter Behartiging der Belangen van Nabestaanden van Overledenen’ kwam nu ook de nieuwe ‘Werkgroep ‘t (te) behouden kerkhof’ hiertegen in actie. In 1994 werd vastgesteld dat de begraafplaats niet geruimd mocht worden en begraven weer mogelijk was. Toen zijn de de stichting en de werkgroep samengegaan in de stichting In Paradisum.

Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) beheert de begraafplaats. Sinds de statutenwijziging van 1975 is de begraafplaats niet meer uitsluitend voor roomskatholieken bestemd, maar draagt zij een algemeen karakter. Sinds 1993 vinden er weer begrafenissen plaats.

Begraafregisters
De oorspronkelijke begraafregisters van de begraafplaats aan de Daalseweg zijn raadpleegbaar op het kantoor van de SBN, Winkelsteegseweg 78-80. De registers lopen van 1885 tot heden. Ze zijn helaas niet geheel compleet (2007). Stichting In Paradisum is al geruime tijd bezig deze begraafregisters te vergelijken met de bestaande database. De meerwaarde is groot en bij afronding van dit project zullen alle gegevens weer, in samenwerking met Het Regionaal Archief Nijmegen, worden toegevoegd aan de website. (2010).