Ja ik word donateur!

Voor minimaal 12,50 euro per jaar steunt u het werk van Stichting In Paradisum
Met uw bijdrage kunnen wij rondleidingen en lezingen verzorgen en ons inzetten voor het behoud en weer beleefbaar maken van de monumentale begraafplaatsen in Nijmegen, met de rijke historie en bijzondere verhalen die daarmee samenhangen.
Als donateur ontvangt u ons bulletin ‘In Paradisum’, met interessante artikelen en blijft u op de hoogte van ons werk. Verder helpt u ons het funeraire erfgoed van Nijmegen te beschrijven en te publiceren.
Vaste jaarlijkse gift?
Stichting In Paradisum, die geheel werkt met vrijwilligers, heeft een ANBI-status. Dit betekent dat u een financiële gift kun aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, mits het een periodieke gift voor minimaal vijf jaar is, vastgelegd in een overeenkomst. Als u dit wilt doen (met name van belang als u overweegt een groot bedrag over te maken), dan kunt u ons een e-mail sturen: stichtinginparadisum@kpnmail.nl. We kunnen dan in overleg zo’n overeenkomst opstellen (de Belastingdienst heeft daarvoor een standaard-formulier).

  Ik geef mij hierbij op als donateur van de Stichting “In Paradisum” en zal de jaarlijkse bijdrage (minimaal € 12,50) meteen overmaken op bankrekening
  IBAN: NL 86 ABNA 0475 4243 36

  Uw naam (noodzakelijk)

  Uw email (noodzakelijk)

  Uw voorletters (noodzakelijk)

  Uw geslacht (noodzakelijk)

  ManVrouw

  Adres: straat, postcode, plaatsnaam

  Opmerking

  captcha