Grafbeschrijving
Vak: 05 Rij: 06 Graf: 09
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:233
Tekst op staand deel:
IN MEMORIAM DEN HEER HERMAN PETRUS KRETE GEBOREN TE 'S BOSCH 1 AUG. 1855 OVERLEDEN TE NIJMEGEN 42110 EN ZIJN ECHTG. MEJ. ANNA CATHARINA DEVET GEB. TE MAASTRICHT 6 JUNI 1856 OVERL. TE NIJMEGEN 1 JUNI 1920
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: rust in vrede
Symboliek: kruis en Christuskop.