Grafbeschrijving
Vak: 05 Rij: 09 Graf: 14
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: H. Tourneij
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:210
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER THEODORUS A.H. KLAASSEN GEB. TE NIJMEGEN 10 NOV. 1844, ALDAAR OVERL. 17 OCT. 1916 EN ZIJN ECHTGENOOTE A.G. WELTERS GEB. 13 SEPT. 1840 OVERL. 13 MEI 1923
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: christushoofd op kruis; lelies.