Grafbeschrijving
Vak: 05 Rij: 10 Graf: 09
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:
Breedte: 64
Hoogte:146
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER JOSEPH PILET * TE MAASTRICHT 6 NOV. 1870 + TE NIJMEGEN 10 APRIL 1917 EN VOOR ZIJNE ECHTGENOOTE BARBARA CARIS * TE MAASTRICHT 12 MAART 1868 + TE NIJMEGEN 23 OCTOBER 1940
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: