Grafbeschrijving
Vak: 12 Rij: 07 Graf: 10
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen/graniet
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:90
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MEJUFFROUW THEODORA CLOOSTERMAN GEB. TE NIJMEGEN 22 MEI 1859 OVERL. TE VENRAIJ 21 NOV. 1923 VOORZIEN VAN DE H.H. SACRAMENTEN
Tekst op liggend deel:
Tekst toevoeging:
Symboliek: