Grafbeschrijving
Vak: 16 Rij: 04 Graf: 04
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: Euwens
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:244
Tekst op staand deel:
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER CORNELIS JOHS. JANSEN-KETELAARS GEB. 11 NOV. 1855 OVERL. 3 MEI 1918
Tekst op liggend deel:
EN ZIJNE ECHTGENOOTE MARIA CAROLINA BOERACKER GEB. TE NIJMEGEN 9 FEBR. 1857 OVERL. ALDAAR 15 NOV. 1930
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: kruis.