Grafbeschrijving
Vak: 29 Rij: 01 Graf: 02
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer:
Lengte:200
Breedte: 100
Hoogte:162
Tekst op staand deel:
BIDT VOOR DE ZIELEN VAN ZALIGER M.C. AMWEILER EN L.F.H. DUPPEN ECHTELIEDEN OVERL.........9 EN 2-11-99 J. .. .. .. DUPPEN OVERLEDEN 3 MEI 1916 EN ZIJN ECHTGENOOTE A.M. JOSEPHA DUPPEN GEB. ANDRIESSEN OVERL. 24 JUNI 1943
Tekst op liggend deel:
HIER RUST ONS LIEF DOCHTERTJE ANNEKE DUPPEN GEB. 26 SEPT. 1943 OVERL. 8 JULI 1945
Tekst toevoeging:
Symboliek: latijns kruis.