Grafbeschrijving
Vak: 31 Rij: 07 Graf: 08
Type graf: zandgraf
Materiaal: hardsteen
Steenhouwer: H. Tourneij
Lengte:184
Breedte: 100
Hoogte:285
Tekst op staand deel:
FAMIULIE SLANGEN BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MEJUFFROUW WILHELMINA SOPHIA LIJN, GEB. TE WAMEL 15 FEBR. 1839, OVERL. TE NIJMEGEN 18 NOV. 1913
Tekst op liggend deel:
EN HAAR ECHTGENOOT DEN HEER WILLEM FREDERIK SLANGEN, GEB. TE GRAVE 23 JULI 1837, OVERL. TE NIJMEGEN 4 MAART 1919 WEDR. VAN MEJUFFROUW MARIA ANNA HACK, GEB. TE LITH 6 JULI 1834, OVERL. TE GRAVE 29 JAN. 1879
Tekst toevoeging: R.I.P.
Symboliek: Keltisch kruis; bladmotief; geloof-hoop-liefde e.a.