1. Voorwoord

In dit voorwoord leest u voor de afwisseling geen overzicht van de artikelen in dit bulletin – daarvoor verwijs ik naar de inhoudsopgave – maar een overzicht van de activiteiten die In Paradisum in de eerste vijf maanden van 2024 heeft ontplooid.

Terugkijkend kan ik zeggen dat wij veel gedaan hebben. De herdenking van het bombardement van 22 februari 1944 op begraafplaats Daalseweg was goed bezocht. Het gerestaureerde monument van de omgekomen schoolkinderen en de zusters werd bij die gelegenheid symbolisch heropend. Op 26 februari vond de herdenking plaats van de op begraafplaats Graafseweg begraven slachtoffers van het bombardement. Die herdenking werd georganiseerd door een groep vrijwilligers die daar het jaar door klein onderhoud doet. We hebben afgesproken in de toekomst vaker met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Sinds maart doet de vrijwilligersgroep van In Paradisum weer regelmatig onderhoud. Op begraafplaats Stenenkruisstraat gebeurt dat op de voorlaatste vrijdag van de maand van 9.00-12.00 uur. Op begraafplaats Daalseweg gebeurt dit op de tweede zaterdag van de maand van 9.00-12.00 uur. De precieze data staan op onze website.

Wij stemmen het werk af met de beheerder, die ons ook voorziet van gereedschap. In maart waren op beide begraafplaatsen ook weer groepen actief in het kader van NL-Doet. Dit jaar waren er mensen van de Rotary te gast, maar ook individuele Nijmegenaren deden mee. Vele kruiwagens vol takken en klimop werden afgevoerd. Nogmaals onze dank aan alle helpers.

Een maand eerder dan u van ons gewend was, zijn we weer begonnen met de rondleidingen op de begraafplaatsen Stenenkruisstraat en Daalseweg; ze vinden plaats in het laatste weekend van april, mei, juni, juli en augustus. Rondleidingen op Stenenkruisstraat zijn er op de laatste zaterdag om 12.00 uur, de begraafplaats blijft dan nog tot 16.00 uur geopend voor bezoekers. Rondleidingen op begraafplaats Daalseweg vinden plaats op de laatste zondag van de maand, om 13.30 en 15.00 uur.

Een werkgroep van In Paradisum heeft lespakketten over Nijmeegs funerair erfgoed ontwikkeld die ingezet kunnen worden in de bovenbouw van de basisschool en in de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Wij gaan de pakketten aanbieden voor het komende schooljaar. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op.

Wij waren andermaal uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente Nijmegen en Bureau Funeralia (René ten Dam) over de toekomst van begraafplaats Daalseweg. Er ligt inmiddels een eerste rapport. Daarop voortbouwend wordt momenteel het instandhoudingsplan inclusief financiële onderbouwing opgesteld. Aanstaande zomer zal blijken of de gemeente in haar najaarsbegroting geld vrij wil maken voor een structurele ondersteuning van het behoud van Daalseweg. Het werd in het gesprek ook duidelijk dat de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld van In Paradisum, en particuliere financiering, bijvoorbeeld door crowdfunding of sponsoring noodzakelijk zal zijn en blijven. Dit allemaal uiteraard naast de financiële inbreng van de eigenaar, de SBN.

Afsluitend nog een persoonlijke opmerking: in een eerder leven was ik archivaris en daarom heb ik met veel plezier de taak opgepakt om het omvangrijke archief van In Paradisum en haar voorgangers (ca. 5 meter) klaar te maken voor een overdracht aan het Regionaal Archief Nijmegen. Ik kijk daarbij met grote bewondering naar het werk dat al meer dan 50 jaar is verzet. Lang voor het computertijdperk en het bestaan van zoekmachines wisten de leden van de ‘Stichting ter behartiging der belangen van nabestaanden van de overledenen ter aarde besteld op de begraafplaats voor Roomsch Katholieken te Nijmegen, Daalseweg’ (kort BBN, opgericht in 1972) toch een grote groep nabestaanden in binnen- en buitenland op te sporen. Vaak werd er ook nog uitgebreid gecorrespondeerd. Met andere woorden: het archief houdt mij nog een tijdje van de straat.

Ik wens u veel leesplezier met ons vanaf heden alleen nog maar digitale bulletin.

Agnes Lewe
Voorzitter