5. Herdenkingen op 22 februari 2016

Herdenking van Het Bombardement

Omdat er meer dan driehonderd slachtoffers van Het Bombardement op de Begraafplaats Daalseweg zijn bijgezet, hebben In Paradisum en haar voorgangers altijd al veel aandacht besteed aan het waardig en sfeervol herdenken van 22 februari 1944 op deze begraafplaats. In de loop van de jaren is ook de Gemeente Nijmegen zich intensiever gaan inzetten voor een herdenking en heeft zij zich onder andere bemoeid voor een passend monument, de Schommel, waar breed herdacht kan worden. Hoewel In Paradisum van harte meewerkt aan de verschillende onderdelen van deze officiële herdenking blijkt er bij een aantal nabestaanden behoefte te zijn om op het tijdstip van de ramp, dicht bij de omgekomen dierbaren, meer ingetogen te herdenken. Met medewerking van de SBN organiseren we voor hen, parallel aan de manifestaties bij de Stevenskerk en de Schommel, op het tijdstip dat de bommen vielen een herdenking op de Begraafplaats Daalseweg.

 

Herdenking op 22 februari 2016 bij de Schommel.

De herdenking bombardement Nijmegen 22-02-1944, staat in een steeds groeiende belangstelling. Stichting in Paradisum startte daarmee in 1993.  Later deden de Nijmeegse kerken ook mee. Met de Gemeente Nijmegen is een samenwerking sedert 2000 bij het monument de schommel. De Nijmeegse Montessorischolen participeren middels Marjan van Steen, sedert 2003. De Amerikaanse ambassade komt jaarlijks naar Nijmegen vanaf 2006. Bregje Jaspers is dit jaar met haar –Brandgrensproject- intensief bezig, en hoopt dat 17 september a.s. af te ronden met 800 markeringsplaatjes en 22 verhalen. Minister  Marriët Bussemaker bleek dit jaar onverwacht als gast aanwezig, bij monument de Schommel.  En dat is opmerkelijk, daar de Nederlandse overheid betrekkelijk doof en blind is geweest voor de oorlog in Nijmegen. Het herdenkingsthema dit jaar werd verbonden met het leed van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen over de gehele wereld. Vooral ook door de aanwezigheid van 3000 vluchtelingen dit jaar in kamp Heumensoord. Parallel aan de herdenking vanaf 13.00h bij de Schommel, was er zoals elk jaar herdenking ook op de Daalseweg. Geleid door Willem Reijnders. Er zijn mensen, die het spijtig vinden, dat beide herdenkingen parallel lopen, en niet elkaar opvolgen, zoals in eerdere jaren. Het gaat hierin ook om de utiliteit, en het veelal ongunstige weer op 22 februari. We vernemen daarover ook graag Uw reactie.

Edo Fennema. Stichting in Paradisum.
Herdenking op 22 februari 2016 op de Begraafplaats Daalseweg

De traditie van In Paradisum getrouw, kwam men om kwart over een, op de kille, regenachtige 22e februari op de Daalseweg bij elkaar voor de herdenking van de slachtoffers die daar zijn bijgezet. Nabestaanden met hun vrienden, kennissen van slachtoffers en buurtbewoners, in een bescheiden, ingetogen sfeer, zo dicht mogelijk bij de dierbaren. Omlijst door stemmige muziek en het luiden van de klokken van de omringende kerken werd er in stilte herdacht.

In een korte overweging werd gememoreerd dat het hier niet om vervolgden of militairen gaat, maar om burgerslachtoffers in een stad die toen geen militaire betekenis had, net zoals bijvoorbeeld in Coventry en Dresden. Ook dat het lijden niet beperkt gebleven is tot de naaste familie van de slachtoffers maar dat dit ook doorwerkt in bredere kring, Nijmegen was zeker toen een kleinere stad in de provincie, en ook nog in volgende generaties.

De herdenking werd besloten met een rondgang langs het gelegenheidsmonument – een veld met 306 kleine houten kruisjes met de naam van een op de Daalseweg bijgezet slachtoffer, gestoken in vak 36 waar de meeste slachtoffers liggen – vervolgens langs de monumenten van de Kleuterschool, atelier Haspels en de kindergraven bij de ingang van de begraafplaats.

Tot slot werd er dankbaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid in de nabij gelegen  Lutherse kerk om na te praten en bij warme koffie en soep wat op temperatuur te komen.

Willem Reijnders, Stichting In Paradisum

Herdenking bij het gelegenheidsmonument op Begraafplaats Daalseweg (Foto De Gelderlander)

Herdenking bij het gelegenheidsmonument op Begraafplaats Daalseweg (Foto De Gelderlander)