1. Niet te vergeten

Niet te vergeten:

22 februari 2016
11 & 12 maart 2016
Rondleidingen
Wat nog gedaan is in 2015

22 februari 2016 herdenking van Het Bombardement in 1944

Formele herdenking door de Gemeente Nijmegen met medewerking van o.a. In Paradisum en Raad van Kerken Nijmegen e.o.

12:00 Gebedsdienst in de Molenstraatskerk
13:00 Officiële herdenking bij het monument De Schommel aan de Raadhuishof
13:28 luiden van de klokken en twee minuten stilte
Na afloop informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79 (begin Daalseweg)

Informele herdenking door In Paradisum op de Begraafplaats Daalseweg
13:15 verzamelen bij het centrale kruis
13:25 welkom en twee minuten stilte
13:30 overweging en muzikaal intermezzo
13:35 Gelegenheid om bloemen te leggen bij o.a. het gelegenheidsmonument en een korte rondleiding langs enkelen van de ongeveer 300 hier bijgezette slachtoffers
Na afloop informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79 (begin Daalseweg)

 

11 en 12 maart 2016, klussen in het kader van NLDOET

Begraafplaats Daalseweg, op 11 maart om 09:00 uur onderbroken door een koffiepauze gaan we door tot ongeveer 13:00 uur. Het gaat hier vooral om tuinierswerk

Begraafplaats Dorpsstraat Neerbosch, op 12 maart om 09:00 uur onderbroken door een koffiepauze gaan we door tot ongeveer 13:00 uur. Naast tuinierswerk zal er ook systematisch “geprikt” worden om verdwenen zerken aan het daglicht te brengen.

Begraafplaats Stenekruisstraat: op 11 maart om 09:00 uur onderbroken door een koffiepauze gaan we door tot ongeveer 13:00 uur. Voornamelijk tuinierswerk maar ook hier willen we gaan “prikken”.

Graag tevoren aanmelden via stichtinginparadisum@kpnmail.nl of telefoon 024 365 6410

Het gaat vooral om tuinierswerk, er is gereedschap beschikbaar maar met eigen handschoenen en gereedschap werkt het vaak wel prettiger.

 

Rondleidingen

Laat in het voorjaar organiseren we weer rondleidingen op de Begraafplaats Daalseweg, ook rondleidingen met een speciale, nieuwe thema’s. Ook op de begraafplaats Stenen Kruisstraat zullen er weer rondleidingen gehouden worden. Data, tijden en aanvullende informatie zullen te zijner tijd op onze website vermeld worden.

 

En wat nog gedaan is in 2015

Tijdens de Open Monumentendagen trokken vooral de rondleidingen op de Stenen Kruisstraat veel belangstelling en werd ook de Dorpsstraat Neerbosch goed bezocht.

De belangstelling voor de rondleidingen op de Daalseweg was vrijwel hetzelfde als in andere jaren.

In oktober nam In Paradisum met een stand deel aan O24, de “24 uur van de Nijmeegse Geschiedenis” in de Stevenskerk, een goede gelegenheid om in gezelschap van een aantal andere cultuurhistorische organisaties onze activiteiten te presenteren. De speciale rondleidingen van andere jaren werden wel gemist.