1. Voorwoord

Welkom bij weer een nieuwe editie van ons digitale nieuwsbulletin. Naast de verschillende activiteiten die worden beschreven signaleren we nog een aantal interessante ontwikkelingen.

Een monnikenwerk is afgerond
Ons bestuurslid Peter van Schaijk heeft de afgelopen vijf jaar wekelijks op het kantoor van de SBN (Beherende organisatie van de Daalseweg) gewerkt aan het digitaliseren van de tienduizenden nog aanwezige “Verloven tot Begraven” tot 1955. Dat zijn de door de (destijds) “burgerlijke stand” van de Gemeente Nijmegen afgegeven documenten die noodzakelijk zijn voor de bijzetting op een begraafplaats, in dit geval de Daalseweg. Dit digitale bestand omvat nu ook informatie over de graven waarvan in de loop van de jaren de originele zerken geruimd zijn om plaats te maken voor nieuwe bijzettingen. De resterende overblijfselen werden niet verwijderd en zijn dus nog op de locatie aanwezig, tenzij er sprake is geweest van herbegraving.

Binnenkort wordt dit bestand formeel aan de SBN overhandigd en we verwachten de gegevens in de loop van het jaar via onze website algemeen toegankelijk te maken.
Het huidige systeem informeert alleen over nog aanwezige grafmonumenten van vóór 1990

Hartelijk dank!
De Penningmeester dankt de begunstigers die de jaarlijkse bijdrage hebben overgemaakt hartelijk voor hun medewerking.

Mocht de betaling u u ontschoten zijn, dan graag zo snel mogelijk uw bijdrage van minimaal € 12,50 overmaken op bankrekening NL86ABNA 0475 4243 36 ten name van de Stichting In Paradisum te Nijmegen.

Gemeente Nijmegen
Goed nieuws, de Gemeente Nijmegen gaat haar begraafplaatsen Stenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch aanpakken. De contracten met de aannemers zijn rond en de werkzaamheden staan op punt van beginnen of zijn inmiddels al begonnen.

Op de Begraafplaats Stenenkruisstraat worden de poort en het hekwerk vernieuwd en aan de eisen van de tijd aangepast. Er zal een bord met informatie over de begraafplaats en rondleidingen worden geplaatst. Ook zullen de tijdstippen voor maaien en ander onderhoud worden aangepast aan de dagen dat we er rondleidingen houden.

Op de Begraafplaats Dorpsstraat zullen de nog aanwezige grafmonumenten worden geconserveerd waardoor de veiligheidssituatie zal verbeteren, de zerken worden vastgelegd en gaten gevuld zodat in de toekomst beschadigingen en verval kunnen worden voorkomen. Net zoals een aantal jaren geleden de Stenenkruisstraat is geconserveerd.

Website
Een van onze eerste activiteiten was destijds (1980) een inventarisatie van de op de Daalseweg aanwezige grafmonumenten. Na enig experimenteren met standaardformulieren in ordners die te zijner tijd gereproduceerd zouden kunnen worden.

De klus vergde jaren en – gelukkig – stonden de technische ontwikkelingen niet stil.
Onze plannen werden steeds weer ingehaald door verbeterde digitale mogelijkheden. Een aantal jaren konden we goed uit de voeten met het databeheer op onze website, maar de capaciteit blijkt te beperkt en het beheer niet echt gebruiksvriendelijk.

Intussen zijn we begonnen met het installeren van nieuwe software die een grotere capaciteit biedt en beheer en raadplegen gemakkelijker maakt. We hopen dit project voor het eind van het jaar afgerond te hebben zodat we stap voor stap ook de eerder genoemde nieuwe informatie over de Daalseweg beschikbaar kunnen stellen. Daarna volgen de bestanden van de Stenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch.

Ook bij deze klus zijn extra vrijwilligers hartelijk welkom