1. Voorwoord

Welkom bij weer een nieuwe editie van ons digitale nieuwsbulletin. Naast de verschillende activiteiten die in de artikelen in dit bulletin worden beschreven signaleren we nog een aantal interessante ontwikkelingen.

Hartelijk dank Jeroen van Zuylen en welkom voor Roos Biemans

Jeroen heeft voor de tweede keer een periode lang de functie van secretaris van In Paradisum vervuld. Hartelijk dank voor je niet aflatend enthousiasme om alles te regelen, met instanties te corresponderen en al het papierwerk en digitale paperassen in goede banen te leiden.

Welkom voor Roos Biemans die de taak van Jeroen overneemt, ze is nieuw in het bestuur maar niet binnen In Paradisum. Ze heeft haren sporen al verdient als vrijwilliger bij het project Dorpsstraat Neerbosch. In een volgend nummer zullen we haar uitgebreid aan het woord laten.

Gemeente Nijmegen

Het heeft er alle schijn van dat de Gemeente Nijmegen, als verantwoordelijke voor de begraafplaatsen aan Stenenkruisstraat en de Dorpsstraat Neerbosch, in goed overleg met In Paradisum aan de slag gaat om op deze begraafplaatsen verbeteringen aan te brengen, waarschijnlijk al in de loop van het voorjaar 2017.

Het hekwerk en de toegangspoort van de Stenenkruisstraat worden vernieuwd en aan de eisen van de tijd aangepast. Ook zullen de tijdstippen voor maaien en ander onderhoud aangepast worden aan de dagen dat we er rondleidingen houden.

De nog bestaande grafmonumenten op de Begraafplaats Dorpsstraat zullen worden geconserveerd waardoor de veiligheidssituatie zal verbeteren, de zerken worden vastgelegd en gaten gevuld zodat in de toekomst beschadigingen en verval kunnen worden voorkomen.

Open Monumentendag, september 2016

Zoals gebruikelijk zijn er dat weekend op de Begraafplaats Daalseweg rondleidingen met uiteenlopende thema’s georganiseerd. Voor historisch geïnteresseerden door Bart Janssen “Graven met een verhaal” en door Marianne Straten over symboliek in de vormgeving van grafmonumenten voor degenen met een meer cultuurhistorische interesse.

De Stenenkruisstraat was het hele weekend geopend en werden er Edo Fennema en Willem Reijnders rondleidingen gehouden. Op deze kleinere begraafplaats speelt vooral de Nijmeegse stadsgeschiedenis een rol.

Op de zaterdag was Wim Desserjer op de begraafplaats Dorpsstraat aanwezig om belangstellenden te informeren. Extra aandacht trok het huwelijk dat toen in het Witte Kerkje gesloten werd.

Op deze dagen hebben we weer veel geïnteresseerden, niet alleen Nijmegenaren, bijzondere en leuke dingen kunnen vertellen en ook laten zien over bekende Nijmegenaren, de Nijmeegse geschiedenis en de begraafcultuur door de jaren heen. Bij de Stenenkruisstraat horen we iedere keer opmerkingen als: “ik fiets hier al zoveel jaren langs en nooit geweten wat er hier achter het hek te zien is..”

024 Nijmeegse geschiedenis in oktober

Deze manifestatie wordt ieder jaar in het kader van de nationale “Maand van de Geschiedenis” gehouden en sinds twee jaar in de Stevenskerk. Ook in Paradisum was met een kraam aanwezig samen met een goede veertig andere organisaties die zich met historisch Nijmegen en de cultuurgeschiedenis van onze stad bezig houden.
Door deze nieuwe opzet is de traditionele rondleiding bij fakkellicht op de Stenenkruisstraat helaas vervallen.

Vooral op zaterdag middag trokken we veel belangstelling en gebruikmakend van de moderne techniek waren ook onze bestanden operationeel en was het mogelijk om uitgebreid over het werk van onze stichting te vertellen en direct informatie over grafmonumenten en ter aarde bestelden te verstrekken en real time per email door te geven.

Website

Onze digitale communicatie en informatie distributie is een bron van voortdurende aandacht. Het afgelopen jaar zijn alle teksten onder handen genomen en op de laatste stand gebracht. Waar het om de databestanden gaat bleek dit toch wel erg omslachtig om structurele verbeteringen aan te brengen. We zijn destijds volledig analoog met ordners aan de slag gegaan, vervolgens stukje bij beetje de ontwikkelingen in de automatisering proberen te volgen. We overwegen nu om over te gaan op moderne gebruiksvriendelijke software met voldoende capaciteit voor uitbreiding zodanig dat informatie snel en betrouwbaar gevonden kan worden en aanvullingen en correcties gemakkelijk toegevoegd kunnen worden.

Ook bij deze klus zijn extra vrijwilligers van harte  welkom