2. Marianne Straten

Marianne Straten – Heesbeen is niet meer

Vorig jaar overleed zij na een kort ziekbed, vanaf het allereerste uur was zij berokken bij acties om de Begraafplaats Daalseweg te behouden. Dat is intussen meer dan 20 jaar geweest, grote inzet en waarvoor zij ook koninklijk is onderscheiden

Jarenlang is Marianne door weer en wind over de begraafplaats getrokken om de grafmonumenten nauwkeurig te beschrijven en het cultuurhistorische belang in kaart te brengen. Ze was een van de vaste rondleiders en kon hierbij ook gebruik maken van haar kennis en ervaring op gebieden als kunstnijverheid, iconografie en symboliek.

Als buurtbewoner hield ze de gang van zaken op de begraafplaats permanent in de gaten en trok bij onvolkomenheden meteen aan de bel. Omdat er geen faciliteiten waren konden mensen met hoge nood bij haar thuis terecht.

Bij de herdenking van Het Bombardement heeft ze tot het laatst toe een belangrijke rol gespeeld, zowel op de Daalseweg als bij de Schommel.

Bovendien was ze een plezierige en gastvrije collega, jarenlang hebben we bij haar thuis kunnen vergaderen. Toen we noodgedwongen van een meer formele accommodatie gebruik moesten maken bracht ze altijd iets lekkers mee voor bij de koffie

Haar overlijden is ook een groot gemis voor tal van Nijmeegse organisaties en verenigingen, variërend van het Gebroeders van Limburg waarvoor zij meewerkte aan de productie van de historisch correcte kostuums voor de optocht tot aan de Cenakelkerk op de Landstichting waar men graag gebruik maakte van haar grote handvaardigheid en serieuze inzet.

Wij missen haar en zijn dankbaar voor alle inzet, goede samenwerking en gezelligheid. We wensen haar familie, kinderen, kleinkinderen en vrienden sterkte bij het verwerken dit grote gemis. Marianne wensen we dat haar gegeven mag zijn waarin ze geloofde

Willem Reijnders met medewerking van Bart Janssen

Marianne Straten – uit collectie Bart Janssen

Rondleiding Marianne Straten – Peter van Schaijk

Rondleiding Marianne Straten – Peter van Schaijk