3. Hoogtijd dat de generaal terug gaat naar zijn oude plek

Vroegere kerkje van Antonius Abt, later Hervormde kerk, nu bedrijfspand

Witte Kerkje aan de Dorpsstraat Neerbosch

Het gaat om generaal Jan van Overstraaten. Vlakbij de ingang van de toren van het witte kerkje aan de Dorpsstraat in Neerbosch lag zijn grafzerk. Lag. Want vorig jaar is de zerk uit veiligheidsoverweging tijdelijk op een andere plek op de begraafplaats neergelegd. Dat is gebeurd omdat pal naast zijn graf een imposante zomerlinde groeide, stamdiameter 2.90 meter, die   -zoals dat werd omschreven-   wegens constructieve gevolgschade aan een rijksmonument, in dit geval de klokkentoren, moest worden gekapt. Tja. Erg jammer. Nu resteert alleen een grote wortelpartij, die het graf van de generaal in zijn greep houdt.

Lange tijd heeft In Paradisum gedacht dat het om een enkel graf ging. De afmetingen van de grafzerk van Van Overstraaten bedragen 220 cm bij 100 cm. Maar in 2014 is ontdekt dat het om een graf ging dat tweemaal zo breed was (220 cm bij 200 cm), getuige de vrijgelegde opgemetselde muurtjes. De tweede zerk of dekplaat is (nog) niet gevonden. Evenmin is bekend wie naast generaal Van Overstraaten in het dubbele graf begraven zijn. Misschien zijn zoon Pierre François Jacques, die op 39 jarige leeftijd overleed in 1883 in Hees (bij Nijmegen). Of zijn vrouw Sophia Testaz die in 1903, 86 jaar oud, in Hees overleed. Wie weet? Documentatie in de vorm van begraafboeken of zogeheten ‘verlofbriefjes tot begraven’ heeft In Paradisum (nog) niet kunnen raadplegen. Naar men zegt zijn die archieven in WOII verloren gegaan.

Hoe ook, generaal Jan van Overstraaten verdient zijn plek op ‘Dorpsstraat’ terug. En wel een mooie gerestaureerde plek, waar zijn zerk de toegang tot het witte kerkgebouw markeert en met een zeker historisch belang siert. Jan van Overstraaten, geboren in 1803 in Hoeven (Noord Brabant), maakt als militair bij de infanterie carrière en is onderscheiden als Ridder in de Militaire Willemsorde, als officier in de Orde van de Eikenkroon en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Centraal bij deze decoraties staan zijn inzet en gedrag bij de gevechten tussen 24 september en 26 oktober 1830 in Antwerpen, of zoals zijn bevelhebber generaal der infanterie, Baron Chassé, het heeft geformuleerd:  “wegens gehouden hoffelijk gedrag bij de verdediging der bezetting der Citadel van Antwerpen”.

Op de plattegrond van ‘Dorpsstraat’ staat het graf van Van Overstraaten als nummer 1 aangemerkt. Dat betekent niet dat hij als eerste op het kerkhof begraven is. De oudste graven, volgens de beschikbare documentatie, zijn o.m. van Leonard Middeldorf uit 1847 (nr. 37 op de plattegrond), van Johannes Vriemoet Drabbe uit 1851 (nr. 5) en de grafkelder van J.J. Joosten uit 1831 (nr. 13). Van deze en bijna alle andere graven en grafkelders moet worden gezegd dat restauratie ter bescherming en behoud direct noodzakelijk is. Een jaar geleden heeft In Paradisum daartoe een plan opgesteld, samen met ter zake kundige experts. Dat plan is toen aan de Gemeente Nijmegen voorgelegd ……!

Wim Desserjer