3. U vraagt, wij zoeken antwoord

Met enige regelmaat komen er via het formulier op onze website vragen bij ons binnen. Meestal zijn het betrekkelijk eenvoudige vragen naar personen die mogelijk op bijvoorbeeld de Daalseweg zouden zijn bijgezet. Wanneer een dergelijke vraag dan via de website is gesteld betekent doorgaans dat het monument is geruimd. Dat antwoord kunnen we mailen, echter in een aantal gevallen gecombineerd met een kopie van het verlof tot begraven en een indicatie van de oorspronkelijke locatie van het graf. Dit laatste is ook van belang omdat de stoffelijke resten niet verwijderd worden maar op de oorspronkelijke locatie blijven.

Ook konden we Mario Prudon van dienst zijn. Hij schreef een bijdrage over zijn familie voor het genealogisch tijdschrift Gens Nostra van de NVG. Via het begraafboek 1903-1910 konden we 12 familieleden traceren die op de Daalseweg waren bijgezet en uit het Verlof tot begraven (1911-1955) kwamen er nog eens 49 naar voren. Het artikel van Mario Prudon plaatsen we verderop in dit bulletin.

Kortom op vrijwel alle vragen vinden we een antwoord, dus waarom niet op uw brandende vraag, een emailtje volstaat.