7. Herdenking 22 februari

Herdenking van Het Bombardement, februari 1944.
Omdat er meer dan driehonderd slachtoffers van Het Bombardement op de Begraafplaats Daalseweg zijn bijgezet, hebben In Paradisum en haar voorgangers van begin af aan veel aandacht besteed aan het waardig en sfeervol herdenken van 22 februari 1944 op deze begraafplaats. In de loop van de jaren is ook de Gemeente Nijmegen zich intensiever gaan inzetten voor een herdenking en heeft zij zich onder andere bemoeid voor een passend algemeen monument in het centrum, de Schommel bij het gemeentehuis, waar breed herdacht kan worden.

Hoewel In Paradisum van harte meewerkt aan de verschillende onderdelen van deze officiële herdenking blijkt er bij een aantal nabestaanden behoefte te zijn om op het tijdstip van de ramp, dicht bij de omgekomen dierbaren, meer ingetogen te herdenken. Met medewerking van de SBN organiseren we voor hen, parallel aan de manifestaties bij de Stevenskerk en de Schommel, op het tijdstip dat de bommen vielen ook een herdenking op de Begraafplaats Daalseweg.

Herdenking op 22 februari 2016 o.a. bij de Schommel.
De door de Gemeente Nijmegen in samenwerking met de Raad van Kerken en In Paradisum georganiseerde herdenking trok ondanks het gure weer veel belangstelling. Joost Rosendaal, de voorzitter van In Paradisum memoreerde in zijn bijdrage onder andere hoe deze verschrikkelijke gebeurtenissen ervaren moeten zijn door de bewoners en de nabestaanden van slachtoffers.

Herdenking op 22 februari 2017 op de Begraafplaats Daalseweg
De traditie van In Paradisum getrouw, kwam men om kwart over een, op de kille, regenachtige 22e februari op de Daalseweg bij elkaar voor de herdenking van de slachtoffers die daar zijn bijgezet. Omlijst door stemmige muziek en het luiden van de klokken van de omringende kerken werd er herdacht.

In een korte overweging werd door Willem Reijnders, bestuurslid van In Paradisum gememoreerd dat het bij de slachtoffers niet om vervolgden of militairen gaat, maar om burgers in een stad die toen geen militaire betekenis had, vergelijkbaar met dit jaar tachtig jaar geleden in Guernica in Noord Spanje (26 april 1937). Mede bekend door het kunstwerk van Picasso

Deze herdenking werd besloten met een rondgang langs het gelegenheidsmonument – een veld met 306 kleine houten kruisjes met de naam van een op de Daalseweg bijgezet slachtoffer, gestoken in vak 36 waar de meeste slachtoffers liggen – vervolgens langs de monumenten van de Kleuterschool, atelier Haspels en de kindergraven bij de ingang van de begraafplaats.

Tot slot werd er dankbaar gebruik gemaakt van de warme gastvrijheid in de nabij gelegen Lutherse kerk.