8. Colofon

‘In Paradisum’ is het bulletin van de gelijknamige stichting;
het verschijnt enkele malen per jaar.

De Stichting In Paradisum stelt zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale begraafplaatsen te beschermen en te behouden. De focus op dit funeraire erfgoed komt tot uitdrukking in diverse activiteiten: het behartigen van de belangen van nabestaanden, het inventariseren en documenteren van grafmonumenten, het organiseren van tuinier-ochtenden, en het verspreiden van kennis over de begraafplaatsen door de uitgave van dit bulletin, via een website, en door het geven van rondleidingen op de begraafplaatsen.

De Stichting In Paradisum treedt sinds 1972 op als gespreks- en onderhandelingspartner met beheerders en de gemeente Nijmegen over ontwikkeling, verbetering of verandering binnen de Nijmeegse begraafplaatsen, vooral als dit publieke-, algemene- of nabestaanden belangen betreft.

Vanouds zet de stichting zich in het bijzonder in voor R.K. Begraafplaats Daalseweg. Ieder jaar organiseert de stichting hier op 22 februari, samen met de gemeente Nijmegen, een herdenking voor de vele slachtoffers van het bombardement in 1944 die hier begraven liggen. Ook wil de stichting de begraaflocaties in Nijmegen digitaal beschikbaar maken. In samenwerking met de SBN (Stichting Begraafplaatsen Nijmegen) worden hiertoe de registers van begravingen en ‘verloven tot begraving’ verwerkt.

Daarnaast zet de stichting zich in voor de begraafplaats Stenenkruisstraat en de  begraafplaats bij het “Witte Kerkje” in Neerbosch. Deze begraafplaatsen zijn het eigendom van de Gemeente Nijmegen.

De jaarlijkse donatie aan Stichting In Paradisum, die werkt met vrijwilligers, is minimaal € 12,50. Het bedrag kan worden overgemaakt op (IBAN) bankrekeningnr. NL86ABNA0475424336 ten name van Stichting In Paradisum te Nijmegen.

Stichting In Paradisum
Dorpsstraat 60
6521 EG  Nijmegen

T          024 322 13 93
E          stichtinginparadisum@kpnmail.nl
I           www.stichtinginparadisum.nl

ANBI status werd verleend