8. Nieuws en wetenswaardigheden

Namenmonument oorlogsslachtoffers geactualiseerd.

In februari van het vorige jaar is door onze stichting een namenmonument onthuld van alle oorlogsslachtoffers die begraven liggen op de begraafplaats Daalseweg. Met dank aan oplettende bezoekers zijn in de loop van het jaar hierop een aantal correcties en aanvullingen binnengekomen.

Wij hebben deze verwerkt in het bestaande overzicht en sinds eind maart jongstleden zijn in het monument de nieuwe bladen geplaatst.

Corona maatregelen rondleidingen dit jaar  en open monumentendagen 11 en 12 september 2021.

In verband met het COVID-19-virus hebben wij, voor uw en onze veiligheid, moeten besluiten de hieronder geplande rondleidingen niet te laten plaatsvinden:

Voor de begraafplaatsen Daalseweg en Stenenkruisstraat op 27 juni en 25 juli 2021.

Voor zover nu bekend zullen de open monumentendagen wel doorgang kunnen vinden. Veranderingen hierin zullen wij via onze website bekend maken.

Begraafplaats Daalseweg, beide dagen rondleidingen om 13.00 uur en 14.30uur.

Begraafplaats Stenenkruisstraat is op beide dagen tussen 11.00uur en 17.00uur toegankelijk en zullen er rondleidingen worden verzorgd om 11.30uur en 14.30uur.

Begraafplaats Neerbosch is tussen 11.00uur en 17.00uur toegankelijk en is ook de kerk van binnen te bezichtigen.

Schade kruisbeeld.

In ons vorige bulletin hebben wij uitvoerig geschreven over de schade aan het kruisbeeld op de begraafplaats Daalseweg. Dit loopt nu al bijna één jaar en gelukkig kunnen wij u nu melden dat de eigenaar, stichting begraafplaatsen Nijmegen (SBN) een akkoord heeft bereikt met de verzekeraar.

Het kruisbeeld is een rijksmonument en dateert van 1868 en bij het ter perse gaan van dit bulletin is een ter zake kundig restauratiebedrijf begonnen met de herstelwerkzaamheden.