9. Colofon

Dit bulletin is het digitale nieuws- en informatiemedium van de Stichting In Paradisum te Nijmegen voor begunstigers en andere relaties. Het verschijnt doorgaans drie keer per jaar. Deze stichting zet zich in voor behoud en toegankelijkheid van monumentale begraafplaatsen in Nijmegen. In Paradisum is een vrijwilligers organisatie met ANBI erkenning.

Auteursrecht op artikelen en illustraties is nadrukkelijk voorbehouden, gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk accoord van het bestuur van In Paradisum.

Afbeeldingen bij de artikelen zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door de auteurs of stammen uit het archief van In Paradisum.

Aan dit blad hebben meegewerkt: Wim Desserjer, Bart Janssen, Mario Prudon, Willem Reijnders, Peter van Schaijk, Jeroen van Zuylen

Stichting In Paradisum
E stichtinginparadisum@kpnmail.nl
I www. stichtinginparadisum.nl

Postadres:
Kerkstraat 60
6543 KL, Nijmegen
T 024 365 6410

Begunstigers van In Paradisum betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 12,50 op bankrekening NL86ABNA 0475 4243 36 ten name van de Stichting In Paradisum te Nijmegen.